Daloc yderdør i stål.

Udvendige ståldøre fra Daloc fås i koldvalsede og varmforzinkede udgaver samt to rustfri udgaver. De er CE-mærket i henhold til produktstandarden EN 14351-1 og EN 13241 og anvendes i miljøer, hvor der søges en holdbar, pålidelig og sikker dør.

Vores yderdøre.

Daloc yderdøre er CE-mærket i henhold til produktstandarden EN 14351-1 og EN 13241. Og vores yderdøre og porte med brandegenskaber er ligeledes CE-mærkede efter produktstandarden for brandegenskaber EN 16034 siden 1. november 2019.

Daloc S10 (Y10) Ståldør.

En holdbar konstruktion udviklet til miljøer, hvor styrke, stabilitet og holdbarhed prioriteres. Derfor er den velegnet som indvendig eller udvendig dør i industrilokaler, parkeringshuse, kældre og andre lokaler i barske miljøer.

Læs mere

C1-C3 i henhold til EN ISO 12944-2.

Yderdørsudførelse (Y10) er CE-mærket i henhold til produktstandard for yderdøre EN 14351-1.

Godkendt til at indgå i svanemærkede huse.

Daloc S30 (Y30) Ståldør.

En alsidig dør, der med sit moderne design og høje beskyttelsesklasse for lyd, brand og brandgas mm er almindelig i opgange, indkøbscentre, hoteller, kontorer og andre offentlige lokaler.

Læs mere

Op til 60 minutter.

Op til Rw 50 dB.

EN 13501-2 klass Sa, S200.

C1-C4 i henhold til EN ISO 12944-2.

Opfylder i enkeltdørsudførelse klasse 3 i henhold til EN 12219, klimapåvirkning af døre, til klima A og klima D.

Yderdørsudførelse (Y30) er CE-mærket i henhold til produktstandard for yderdøre EN 14351-1 og CE-mærket i henhold til produktstandard for brandmodstand EN 16034.

Godkendt til at indgå i svanemærkede huse.

Daloc S33 (Y33) Sikkerhedsdør RC3.

Sikkerhedsdør S33 og Y33, som den hedder i yderdørsdesign, er vores mest alsidige sikkerhedsdør. Udover at være en hoveddør til lejligheder, er den meget brugt i indkøbscentre, hoteller, varehuse og andre bygningsdele med skalbeskyttelse.

Læs mere

Op til 60 minutter.

Op til Rw 50dB.

EN 13501-2 klasse Sa og S200

RC 3 i henhold til EN 1627.

C1-C4 i henhold til EN ISO 12944-2.

Opfylder i enkeltdørsudførelse klasse 3 i henhold til EN 12219, klimapåvirkning af døre, til klima A og klima D.

Yderdørsudførelse (Y33) er CE-mærket i henhold til produktstandard for yderdøre EN 14351-1 og CE-mærket i henhold til produktstandard for brandmodstand EN 16034.

Godkendt til at indgå i svanemærkede huse.

Svalegangsdør Daloc Y33 og Y43 i RC3 med U-værdi 0,76 og derover.

Nyhed! Svalegangsdør med indbrudssikring RC3 og U-værdi fra 0,76 er tænkt som yderdøre til boliger mod svalegange eller i terræn, udsat for vejr og vind.

Læs mere

Op til 60 minutter.

Op til Rw 50 dB.

EN 13501-2 klasse Sa og S200

RC3 i henhold til EN 1627.

C1-C4 i henhold til EN ISO 12944-2.

U-værdi 0,76 og derover.

CE-mærket i henhold til produktstandard for yderdøre EN 14351-1 og CE-mærket i henhold til produktstandard for brandmodstand EN 16034.

Opfylder i enkeltdørsudførelse klasse 3 i henhold til EN 12219, klimapåvirkning af døre, til klima A og klima D.

Godkendt til at indgå i svanemærkede huse.

Daloc S66 (Y66) Ståldør.

Ud over den varmforzinkede version, findes også ståldør Daloc S66 også i to rustfri udgaver. Anvendes ofte i miljøer, hvor der kræves en holdbar ståldør.

Læs mere

BS-60 (indvendige døre).

C1-C4 og C5-I i henhold til EN ISO 12944-2.

Yderdørsudførelse (Y66) er CE-mærket i henhold til produktstandard for yderdøre EN 14351-1.

Godkendt til at indgå i svanemærkede huse.

Daloc S67 (Y67) Ståldør.

En holdbar og gennemprøvet dørkonstruktion i industrilokaler, hvor du har brug for en stor åbning i væggen.

Læs mere

C1-C2 i henhold til EN ISO 12944-2.

Yderdørsudførelse (Y67) er CE-mærket i henhold til produktstandard for yderdøre EN 14351-1.

Godkendt til at indgå i svanemærkede huse.

Daloc S44 (Y44) Sikkerhedsdør RC4.

Sikkerhedsdør S44 (Y44/D44) er udstyret med flerpunktslås og anvendes som hoveddør i lejligheder. Døren opfylder kravene til EN 1627 RC4 og kombinerer derfor høj indbrudssikring med et æstetisk ydre for de, der har behov for ekstra indbrudssikring.

Læs mere

30 minutter.

Op til Rw 43 dB.

EN 13501-2 klasse Sa og S200

RC4 i henhold til EN 1627.

C1-C3 i henhold til EN ISO 12944-2.

Yderdørsudførelse (Y44) er CE-mærket i henhold til produktstandard for yderdøre EN 14351-1 og CE-mærket i henhold til produktstandard for brandmodstand EN 16034.

Godkendt til at indgå i svanemærkede huse.

Daloc S63 (Y63) Sikkerhedsdør RC4.

Sikkerhedsdør S63 (Y63) er en dør i RC4 til miljøer, hvor de æstetiske krav er lige så høje som kravene til sikkerhed. Butikker, computerrum og andre rum med varer, der er udsat for tyveri, er nogle eksempler på, hvor den passer godt.

Læs mere

30 minutter.

Op til Rw 43 dB.

EN 13501-2 klasse Sa og S200

RC4 i henhold til EN 1627.

C1-C3 i henhold til EN ISO 12944-2.

Yderdørsudførelse (Y63) er CE-mærket i henhold til produktstandard for yderdøre EN 14351-1 og CE-mærket i henhold til produktstandard for brandmodstand EN 16034.

Godkendt til at indgå i svanemærkede huse.

Daloc S93, S94, S95 højsikkerhedsdøre.

Vores højsikkerhedsdøre er det rigtige valg, når beskyttelse mod indbrud og brand ikke er nok. De er også skudsikre og beskytter desuden mod eksplosioner og elektromagnetisk interferens (EMI).

Læs mere

Op til RC5 i henhold til EN 1627.

C1-C4 og C5-I i henhold til EN ISO 12944-2

Op til FB6  i henhold til EN 1522.

Op til EPR 4 i henhold til EN 13123.

50 dB i 100 kHz – 100 MHz i henhold til EN 50147-1.

Yderdørsudførelse (Y93, Y94 og Y95) er CE-mærket i henhold til produktstandard for yderdøre EN 14351-1.

Godkendt til at indgå i svanemærkede huse.

Daloc S81 (Y81) Brandlem.

Brandlem S81 er en stållem, der ofte bruges som inspektionslem i brandvægge.

Læs mere

BS-60 (indvendige lemme)

C1-C2 i henhold til EN ISO 12944-2.

Yderluksudførelse (Y81) er CE-mærket i henhold til produktstandard EN 14351-1.

Godkendt til at indgå i svanemærkede huse.

Se fler ytterdörrar

CE-mærkede yderdøre.

Vores ståldøre i yderdørsdesign er CE-mærket i henhold til produktstandarden EN 14351-1 og EN 13241. Og vores yderdøre og porte med brandegenskaber er ligeledes CE-mærkede efter produktstandarden for brandegenskaber EN 16034 siden 1. november 2019. Skilte med CE-mærkning og ydeevne placeres altid på bagkant af dørbladet.

Klimapåvirkning på døre i henhold til EN 12219.

Vores yderdøre Daloc Y30 og Daloc Y33 fås som klimadøre i klasse 3 efter EN 12219, til klima A og D. Fremragende resultater i hårde testkrav giver en dør, der skaber et bedre og mere behageligt indeklima med mindre energitab. Et godt valg for dig og miljøet.

Korrosionsklassificering af ståldøre i henhold til EN 12944-2.

Hvordan en stålport beskyttes mod korrosion, afhænger af materialevalg, overfladebehandling og det omgivende miljø. Vores yderdøre i stål klarer korrosionsklasserne C1 til C5 lige så godt eller bedre sammenlignet med malingssystemerne specificeret i EN ISO 12944-5. I disse er levetiden for korrosionsklasserne C1 til C5 lige så god eller bedre sammenlignet med malingssystemerne specificeret i EN ISO 12944-5. Der er levetiden for korrosionsbeskyttelse i henhold til holdbarhed; lav, mellem og høj. Lav er 2-5 år, medium er 5-15 år og høj er mere end 15 år. Korrosionsbeskyttede ståldøre og porte fra Daloc har altid en høj vurdering.

Variationer i U-værdien for døre.

Daloc tilbyder ståldøre med en U-værdi fra 0,76. Præcis beregning af Dalocs dørmodellers U-værdi udføres i laboratoriemiljø af det uafhængige testinstitut RISE.

Nogle dørproducenter oplyser kun teoretiske U-værdier for referencedøre, hvilket ikke afspejler virkelige døres U-værdi. Sådan gør Daloc ikke. U-værdien kan blive påvirket af kundespecifikke valg, for eksempel beslåning med ekstra lås, el-slutblik og forstærkninger. Afhængigt af de valgte beslag, i hvilken kombination de benyttes og selve dørmodellen, vil U-værdien blive påvirket i forskellig grad. Kundespecifikke valg kan også medføre, at dørens U-værdi mærkes med ”npd” (no performance determined) i overensstemmelse med kravene for yderdøre i EN 14351-1.

Yderdøre udgør normalt en meget lille del af en bygnings samlede klimaskærm, og disse døre vil derfor kun have en minimal indvirkning på ejendommens energiforbrug.

Som udgangspunkt øges energiforbruget for en dør i normal størrelse med ca. 25 kWh/år for hver tiendedel lavere U-værdi.

U-værdi i forhold til lufttæthed.

U-værdien er et mål for isoleringsevnen. U-værdien for døre skal enten beregnes i henhold til den europæiske standard EN 10077-1 eller laboratorietestes i henhold til EN 12567-1. I begge tilfælde skal betingelserne være ideelle, dvs. at den kolde luft på ydersiden ikke må trænge ind gennem mellemrummet mellem dørblad og karm, uanset dørens egentlige evne til at forhindre træk.

I praksis er lufttæthed imidlertid vigtigere end dørenes U-værdi fra et energimæssigt synspunkt. Normalt er det dyrere at opvarme kold udendørs luft, som trænger ind gennem en utæt dør, end hvad selve dørens U-værdi kan bidrage med.

En dørs evne til at forhindre træk måles i henhold til den europæiske standard EN 1026 og inddeles i lufttæthedsklasserne 1-4 i henhold til standarden EN 12207. Klasse 1 er dårligst, klasse 4 er bedst. Y30- og Y40-serien fra Daloc har den højeste lufttæthedsklasse 4.

Selv ved test med forskelligt klima på hver side, testklima D (+23° på den varme side, -15° på den kolde side), i henhold til EN 1121, har Dalocs døre den højeste lufttæthedsklasse 4. Bemærk, at mange dørproducenter kun tester deres dørmodeller i opvarmet ens klima på hver side. Men for at opnå lufttætte døre kræves en formstabil dørkonstruktion, og ved forskelligt klima på hver side har især trædøre problemer med formstabiliteten, mens ståldøre ikke påvirkes i lige så høj grad af vejr og vind.

Som udgangspunkt øges energiforbruget for en dør i normal størrelse med ca. 800 kWh/år for en utæt dør i klasse 1 i forhold til en tæt dør i klasse 4.

Det bedste ud fra et energimæssigt synspunkt er altså en dør med høj lufttæthedsklasse, som er testet med forskelligt klima på hver side (+23/-15), og som også har en lav U-værdi.

Vi hjælper gerne.

Døre kan være sværere, end du tror. Der er meget at tage højde for, såsom mål og beslag, regler og klassificeringer, karme og dørtrin. Men hvis du kontakter os, bliver det meget nemmere.