Brandgastæthed (røgtæthed) og døre

Der er flere gode grunde til at vælge en brandgastæt/røgtæt dør. Du øger sikkerheden i alle tænkelige miljøer. Men hvad gælder for brandgastæthed og røgtætte døre? Vi giver dig styr på begreberne.

EN 13501-2 og brandgastæthed Sa og S200.

Hvad betyder brandgastæthedsklassificeringen for dig som arkitekt eller bygherre? Hvad betyder Sa og S200? Hvilken dør skal du vælge?

Her er sagen: Begge klasser er beregnet til at redde liv. Det er, hvor døren skal monteres, der er afgørende for, hvilken klasse du skal vælge. Brandgastæthed S er dørens evne til at reducere brandgas- og røglækage fra den ene side af døren til den anden. Betegnelserne a og 200 refererer til henholdsvis kold og varm gas. Hvis døren opfylder klasse S200 , opfylder den også kravene til klasse Sa. For os er det fuldstændig logisk. Indånding af giftig brandgas og røg er den hyppigste dødsårsag i brande. Det forstod vi tilbage i 2007, da vi begav os på en ny vej og introducerede brandgastætte døre i vores sortiment. At vælge en brandsikker dør fra Daloc betyder, at du overholder alle regler og samtidig beskytter mennesker. Sund fornuft og billig livsforsikring.

Døre med klasse Sa har gennemgået tests ved en røgtemperatur på 20°C og en trykforskel på 25 Pa. Maksimal tilladt lækage for Sa er ca 15 m3/h for enkeltdøre og 24 m3/h for dobbeltdøre. Klasse S200 er testet ved 200°C og trykforskellen 50 Pa. Det tilladte lækageniveau er 20 m3/h for enkeltdøre og 30 m3/h for dobbeltdøre.

Tjek, at de døre, du har tænkt dig at anbefale eller indkøbe, har en typegodkendelsesattest med angivelse af brandteknisk klasse og brandgastæthedsklasse.

Vigtigt at vælge typegodkendte brandgastætte døre.

Vil du gøre det nemmere for dig selv, vælger du brandgastæthedsklassificerede døre i klasse Sa og S200 fra Daloc. Så er alle regler og gældende standarder opfyldt fra starten.

Vi hjælper gerne.

Vi ved, at det med døre ikke er så ligetil, som det ser ud. Derfor vil vi hjertens gerne hjælpe dig med at komme i mål med dine projekter. Du kan trygt regne med vores mangeårige viden og erfaring, uanset hvor i processen du er. Og du undgår samtidig overflødige udgifter.
og ubehagelige overraskelser.