Lydisolering og døre – alt du behøver at vide.

I næsten ethvert miljø, hvor du vil forhindre, at støj forstyrrer mennesker, opfylder døren en afgørende funktion. Den rigtige dør på det rigtige sted er en god måde at skabe rolige og behagelige omgivelser for alle, der arbejder, bor og lever inden for dørene. Det er også en udmærket måde at skabe omkostningseffektive projekter for dem, der bygger.

Hvilken lyddør skal du vælge?

Der er mange parametre, der spiller ind, når du vælger en lyddør. For en boligejendom er grundplanen f.eks. et godt udgangspunkt. Er en lejlighed beliggende i stueplan med postkasser og elevator, og hvor mange mennesker benytter trappeopgangen, er kravet til dørens lydisolerende funktion højere, end hvis lejligheden ligger højt oppe i huset med et roligere omgivende lydmiljø.

Daloc har tre kategorier af lydisolerede lejlighedsdøre:

GOD: Rw 38dB – Godt minimumsniveau. Anbefales hovedsageligt på steder med et roligt miljø i de omkringliggende trappeopgange, hvor du normalt ikke hører lyd gennem væggen mod trappeopgangen. Der er stor afstand mellem lejlighedens hoveddør og de rum, hvor man opholder sig.

BEDRE: Rw 43dB – Fremragende valg i de fleste miljøer. Også velegnet til mere udsatte steder, f.eks. hvor man normalt forstyrres af stemmer og lyde fra gangen eller omkringliggende trappeopgange.

BEDST: Rw 48dB – Anbefales, når du stiller ekstra høje krav til lydkomfort. Velegnet til udsatte steder, såsom gange og trappeopgange, hvor trafikstøj og lyden fra mennesker ved postkasser og elevatorer kan opfattes som forstyrrende. Der er kort afstand mellem lejlighedens hoveddør og de rum, hvor man opholder sig.

Døre med lydisolering Rw 43 dB opfylder kravene i de fleste tilfælde. Nogle gange kan lydkravene opfyldes med en enklere dør.

På udsatte steder er kravene 5 dB højere. For eksempel kan det handle om mindre lejligheder i indgangspartiet, hvor der kan forventes lyde fra menneskers færden ind og ud, og hvor man ikke kan lukke af mod soveområdet. Her er dørens lydisolering afgørende for lydmiljøet.

I nogle projekter stilles endnu højere krav. Daloc tilbyder lydreduktion op til 50 dB. Alternativt kan to døre kombineres til en såkaldt "tandemdør" med op til 53 dB lydreduktion.

Ved projektering og dimensionering skal en dørs målte laboratorieværdi reduceres med 3 dB for at tage hensyn til variationer i konstruktion og faktiske forhold.

Kort om lyd- og støjreduktion

Lyd er trykbølger, der overføres via luft eller gennem det materiale, som trykbølgerne rammer. Det er konstruktionens evne til at dæmpe trykbølgerne, der bestemmer de lydabsorberende egenskaber.

Lyd (egentlig lydtryk) måles i enheden decibel (dB), som er baseret på en logaritmisk skala. Den logaritmiske skala betyder, at en fordobling af lydtrykket resulterer i en stigning på 3 decibel.

Bemærk: Menneskelig hørelse opfatter ikke 3 dB som en fordobling af lydniveauet, for dette kræves ca. 10 dB stigning.

Ved lydisolering af et rum tages udgangspunkt i et vægtet reduktionstal, hvor der tages højde for alle de parametre, der påvirker lydisoleringen. Den vægtede reduktionsberegning indebærer, at lydisoleringen i et rum skal kunne dæmpe alle frekvenser inden for måleområdet. En enkelt frekvens, der slippes igennem, reducerer hele reduktionstallet. Derudover lægges der særlig vægt på beskyttelse mod lavfrekvente lyde, såsom bastoner fra naboens stereoanlæg.

I forbindelse med lydklassificering har vi forskellige målebegreber. Det begreb, der er relevant for døre, kaldes luftlydisolering. Det defineres som "bygningens evne til at isolere luftbåren lyd mellem to rum".

Tre ting, der påvirker lyden i en bolig

Der er tre faktorer – døren, væggen og rumvolumen – der bestemmer forskellen i støjniveau mellem f.eks. trappeopgangen og boligen.

Hvordan ved du, at døren holder, hvad den lover?

Lydmåling og klassificering af udvendige døre skal udføres af et Notified Laboratory (anerkendt testlaboratorium) i overensstemmelse med den harmoniserede produktstandard EN14351-1.

Lydmåling

Måling af luftlydisolering skal udføres i overensstemmelse med DS/EN-ISO 10140-2. Det betyder, at døren monteres i en afskærmet skillevæg mellem et senderrum og et modtagerrum i et laboratoriemiljø. For at skabe et diffust lydmønster bruges flere højttalere eller en mobil højttaler i senderrummet.

Lydniveauet i modtagerrummet måles ved forskellige frekvenser og tager højde for prøveobjektets størrelse og de omgivende faktorer, der påvirker akustikken i laboratoriet. Slutresultatet skal være det samme, uafhængigt af hvilket laboratorium der udfører testene, og hvilke akustiske variationer der er mellem målingerne.

Evaluering

Resultatet af lydmålingen evalueres i henhold til DS/EN-ISO 717-1 og præsenteres som et vægtet lydreduktionsindeks (weighted sound reduction index), Rw. Det frekvensområde, der vurderes i redegørelsen, er mellem 100 Hz og 3150 Hz. Det betyder, at der ikke tages højde for virkeligt lave bastoner og høj diskant.

Ud over Rw er der også flere såkaldte tilpasningstermer (spectrum adaption terms). Tilpasningstermerne C og Ctr er de mest relevante for døre.

Tilpasningstermen Ctr vægter lydisoleringen ved lave frekvenser mere, end C gør i beregningen af den vægtede lydisolering. Hvilken tilpasningsterm der anvendes, afhænger af de lokale forhold. For eksempel domineres støj fra vej- og jernbanetrafik ved høj hastighed af høje frekvenser, mens tung trafik ved lav hastighed opfattes som lavfrekvent motorstøj, især indendørs.

Hensigten med C- og Ctr-termerne er at repræsentere disse typer af lyde, se typiske eksempler i tabellen nedenfor.

  • Vejtrafik > 80 km/t
  • Jernbanetrafik, normal og høj hastighed
  • Jetflyvning på kort afstand
  • Industrier, der udsender mellem- og højfrekvent støj
  • Høje stemmer og råben i indre bymiljøer, legepladser mv

+C

  • Gadetrafik, ca 10% tunge køretøjer
  • Jernbanetrafik, lave hastigheder
  • Propelflyvning
  • Industrier, der udsender lav- og mellemfrekvent støj
  • Disco musik

+Ctr

Her sidder mærkningen på døren

Den målte lydreduktion angives som en del af CE-mærkningen for udvendige døre. I henhold til den harmoniserede produktstandard for udvendige døre, DS/EN14351-1, skal både det vægtede lydreduktionstal Rw og tilpasningstermerne C og Ctr for døren angives.

Lydreduktionen angives i formatet Rw xx (C; Ctr). Daloc angiver altid disse oplysninger på den side af dørkanten, hvor hængslerne er placeret, dette gælder både indvendige og udvendige døre.

For udvendige døre er der også et lovkrav om, at lydreduktionen skal rapporteres i en ydeevnedeklaration (DoP).
For udvendige døre er der også et lovkrav om, at lydreduktionen skal rapporteres i en ydeevnedeklaration (DoP).