Alt du behøver at vide om døre og U-værdi.

I en tid, hvor mange ønsker at reducere deres energiforbrug, er U-værdien blevet et begreb, der bruges vidt og bredt. Men hvad er en U-værdi egentlig? Hvordan fungerer det? Og hvor vigtigt er det med hensyn til døre? På denne side har vi samlet oplysninger, der kan være nyttige for dig at kende til.

Hvad er en U-værdi?

U-værdien angiver isoleringsevnen for en bygningskomponent, såsom et vindue eller en dør eller en væg. Jo lavere U-værdien er, desto bedre er isoleringsevnen. Konkret angiver U-værdien, hvor meget varmeenergi der passerer gennem en overflade mellem indersiden og ydersiden af en bygningsdel på en bestemt tid.

U-værdien kaldes også varmeoverførselskoefficienten og har enheden W/m2K (watt pr. kvadratmeter og kelvin).

Husk: Det er svært at mærke med hånden på en overflade for at afgøre, om U-værdien er god eller dårlig. Materialer med høj densitet, såsom glas og metal, føles koldere end for eksempel en isoleringsplade, selvom overfladens temperatur er den samme.

Hvad siger EU?

EU har udviklet et klassificeringssystem – EU’s taksanomi – for at gøre det lettere at sammenligne investeringer baseret på fælles definitioner af, hvad der er miljømæssigt bæredygtigt. Med hensyn til energieffektive bygningskomponenter, anbefales det, at U-værdien for døre bør være 1,2 eller lavere.

Husk: U-værdien på 1,2 er en generelt anbefalet værdi, hvor der ikke er taget hensyn til driftsmiljøer eller yderligere funktionelle krav til døren. Når der tilføjes flere funktioner samt ydeevne til døren, såsom brandmodstand og indbrudsbeskyttelse, påvirkes U-værdien normalt negativt.

Hvor lav U-værdi har en Daloc-dør?

Daloc Y33 fås med U-værdier fra 0,76 og opad. Dørmodellen kombinerer lave U-værdier med brand- og indbrudsklassificering.

Dørren er CE-mærket i henhold til produktstandarden EN 14351-1 for yderdøre og i brandklasse EN 16034.

Hvordan kontrolleres dørens U-værdi?

U-værdien for en dør kan beregnes eller måles med en test. Hele dørsættet, dvs. både dørbladet og karmen, beregnes eller måles altid. For at målingen skal være gyldig, skal den udføres af et såkaldt Notified testing laboratory.

U-værdien er en såkaldt "væsentlig egenskab", der skal angives på CE-mærkningen for yderdøre. Du kan læse mere om dette i afsnittet om "CE-mærkning" af døre og ydeevnedeklarationer.

Lufttæthedens betydning.

U-værdien er et vigtigt mål, når man vil reducere sit energiforbrug. Men med hensyn til energieffektive døre, er der en anden ting, der er endnu vigtigere at måle: lufttæthed.

Mens U-værdien er et mål for varmeledningen i et materiale, er lufttætheden et mål for luftlækagen mellem dørbladet og rammen. Døre og vinduer er klassificeret i forskellige tæthedsklasser fra 1 til 4, hvor 4 er den tætteste.

Nyere vinduer har normalt god lufttæthed, uanset om rammen er lavet af træ eller metal. For døre er forudsætningerne lidt anderledes. Især trædøre kan have problemer med formstabilitet over tid, når fugt og kulde på ydersiden og varme på indersiden får konstruktionen til at bevæge sig, og døren bliver skæv. Når tætningslisten til sidst ikke holder tæt længere, kommer kold luft ind, og opvarmningsomkostningerne stiger.

En grundlæggende forudsætning for, at en dør kan opnå tæthedsklasse 4, er, at den ikke bliver skæv. En ståldør fra Daloc er helt ufølsom over for fugt og kulde, og den formstabile konstruktion bevirker, at døren holder tæt år efter år. Den bliver aldrig skæv.

Husk: Der er forskel på vinduer og yderdøre. Vinduer udgør ofte 10 gange mere af klimaskærmen og påvirker dermed energiforbruget mere end døre. Hvis man skal prioritere mellem yderdøre og vinduer, er det vigtigere at vælge vinduer med lav U-værdi.

 

Vælg en dør, der er blevet evalueret i vinterklima.

Ud over at vælge en dør med den højeste lufttæthedsklasse 4 skal man kontrollere, at døren også er blevet evalueret i vinterklima i -15 grader (klima D, EN 1121), og at den opfylder den højeste klimaklasse 3 (i henhold til EN 12219). Det betyder, at deformationen af døren er minimal i et vinterklima, men måske endnu vigtigere er, at døren er lige så lufttæt om vinteren som om sommeren.

Hvis det ikke fremgår klart af produktinformationen, kan man antage, at dørens lufttæthed kun er blevet vurderet i forhold til et sommerklima, hvilket er ret uinteressant i vores nordiske klima. Det er, når det bliver koldt udenfor, at det er vigtigt, at døren er lufttæt og energieffektiv.

En tæt dør betaler sig.

En kombination af en lav U-værdi og en høj tæthedsklasse er perfekt, hvis man ønsker en energieffektiv dør. Faktisk er lufttæthed absolut det vigtigste, hvis man hurtigt vil reducere sine energiomkostninger. Hvis man mærker, at der kommer luft ind mellem dørbladet og karmen, er døren utæt. Det påvirker ikke U-værdien i sig selv, men har stor betydning for dørens energitab.

U-værdi: Beskriver varmeledningen i dørens overflade, dørblad og karm. En høj U-værdi indebærer dårlig isoleringsevne, hvilket betyder større energitab.

Lufttæthed: Beskriver luftlækagen mellem karmen og dørbladet. Døre klassificeres i forskellige tæthedsklasser fra 1 (værste) til 4 (bedste).

Daloc Y33 har lufttæthedsklasse 4 (højeste klasse) i henhold til EN 12207, hvilket betyder en maksimal luftlækage på 3m3/t*m2, hvilket fører til mindre energitab.

Vi hjælper gerne.

Vi ved, at det med døre ikke er så ligetil, som det ser ud. Derfor vil vi hjertens gerne hjælpe dig med at komme i mål med dine projekter. Du kan trygt regne med vores mangeårige viden og erfaring, uanset hvor i processen du er. Og du undgår samtidig overflødige udgifter.
og ubehagelige overraskelser.