CE-mærkning af døre og porte.

Yderdøre og porte har CE-mærkning af brandegenskaber fra 1. november 2019. Inderdøre kan p.t. ikke CE-mærkes, og disse døre skal være typegodkendte indtil videre.

Indvendige døre.

Indvendige døre kan p.t. ikke CE-mærkes, da produktstandarden for indvendige døre (EN 14351-2) endnu ikke er blevet harmoniseret af Europa-Kommissionen. Der er ikke blevet meddelt et tidspunkt for harmonisering, hvilket betyder at brandklassificerede indvendige døre fortsat skal være typegodkendte indtil videre. Når standarden for indvendige døre er blevet harmoniseret, indtræder den sameksistensperiode, der er blevet besluttet af kommissionen. I den tid - som forventes at blive et års tid eller et par år - kan der enten benyttes tidligere nationale typegodkendelser eller CE-mærkning af brandegenskaber. Efter sameksistensperiodens udløb vil CE-mærkning af alle branddøre, der sælges inden for EU og Norge, være obligatorisk.

CE-mærkede yderdøre.

Yderdøre og porte skal som tidligere være CE-mærket i henhold til henholdsvis produktstandard EN 14351-1 eller EN 13241. Yderdøre og porte med brandegenskaber, som udbydes til salg fra 1. november 2019, skal også CE-mærkes i henhold til produktstandarden for brandegenskaber EN 16034. Daloc har leveret CE-mærkede brandyderdøre siden 2018.

Nye brandklasser.

30 minutters brandmodstand:
Tidligere brandklasse BD30 er erstattet med EI230.

60 minutters brandmodstand:
Tidligere brandklasse BD60 og BS60 er erstattet med EI260.

Tegnforklaring:

E – integritet. Brand må ikke spredes gennem døren inden for anført tidsinterval.
I, I2 – isoleringsevne. Maksimal temperaturforøgelse for henholdsvis dørblad 180 °C og karm 360°C inden for anført tidsinterval.

Certificering af et ”Notified Body”.

CE-mærkede brandklassificerede døre hører under AVCP1 system 1, hvilket indebærer, at dørproducenten skal have et CE-certifikatfor den pågældende dørmodel. Certifikatet må kun udfærdiges af et ”Notified Body”, som udfører typetest og produktionskontrol. For eksempel er DBI Certification og RISE ”Notified Bodies”.

Til hvert produkt findes der endvidere en ydelseserklæring (må ikke forveksles med CE-certifikatet). Ydelseserklæringen er egenerklæret, det vil sige udfærdiget af dørproducenten og ikke godkendt af tredjepart. På Dalocs yderdøre placeres skiltet med CE-mærke og ydelse altid på den dørkant, hvor hængslerne sidder. 

Töreboda 2019-10-21.

1 ”Assessment and Verification of Constancy of Performance”
2 ”Certificate of constancy of performance”, på dansk ”Vurdering og kontrol
af ydeevnens konstans”

Vi hjælper gerne.

Vi ved, at det med døre ikke er så ligetil, som det ser ud. Derfor vil vi hjertens gerne hjælpe dig med at komme i mål med dine projekter. Du kan trygt regne med vores mangeårige viden og erfaring, uanset hvor i processen du er. Og du undgår samtidig overflødige udgifter.
og ubehagelige overraskelser.