Korrosionsbeskyttelse og korrosionsklassificering af ståldør.

Hvor godt en dør er beskyttet mod korrosion afhænger af dørens materiale, overfladebehandling og det omgivende miljø. Dalocs ståldøre fås i flere udformninger, i korrosionsklasser fra C1 til C5-I iflg. EN 12944-2.

EN 12944-2 Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner.

EN 12944-2-klassificeringen er baseret på, hvor aggressivt det omgivende miljø er. Den mindst aggressive er C1 og den mest aggressive er C5. Hvor godt en dør er beskyttet mod korrosion afhænger af dørens materiale, overfladebehandling og det omgivende miljø. Pleje af døren er en yderligere faktor, der påvirker korrosionsbeskyttelsen.

Dalocs ståldøre fås i flere udgaver, i korrosionsklasserne C1, C2, C3, C4 og C5-I iflg. EN 12944-2.

Test af korrosionsbeskyttelse.

Korrosionsklasserne C1, C2, C3, C4 og C5 er blevet fastlagt gennem forcerede cyklustests i stærkt korrosive miljøer. Under testen udsættes pladerne for korrosionsangreb i et stuetempereret klimakammer. Referenceplader malet i henhold til EN ISO 12944-5 placeres sammen med plader, der er behandlet i Dalocs malingssystem. Alle plader får standardiserede ridser i malingslaget iht. EN ISO 4623-1, inden de placeres i klimakammeret. Pladerne udsættes derefter for 100% luftfugtighed i 5 dage. To gange i løbet af disse dage sprøjtes en treprocents saltopløsning på pladerne. Efter klimakammeret skal pladerne tørre i 2 dage ved normal stuetemperatur. Cyklussen gentages derefter mindst 5 gange for at kunne sammenligne korrosionsangrebene på hhv. referencepladerne og Dalocs plader.

Korrosionsbeskyttelse over tid.

Dalocs ståldør klarer korrosionsklasserne C1, C2, C3, C4 og C5-I lige så godt eller bedre sammenlignet med malingssystemerne specificeret i DS/EN ISO 12944-5. I disse er korrosionsbeskyttelsens levetid defineret iht. holdbarhed; lav, mellem og høj. Lav svarer til 2-5 år, medium svarer til 5-15 år og høj svarer til mere end 15 år. Korrosionsbeskyttede ståldøre fra Daloc har altid en høj karakter.

Eksempeler på typiske miljøer i et tempereret klima*.

Korrosionsklasse Miljøets
korrosivitet
Udendørs Indendørs Forventede korrosionsangreb
C1 Meget lav   Opvarmede bygninger med ren luft, fx kontorer, forretninger, skoler, hoteller, mv. Døre og porte med færdigmalet overflade i koldvalset udførelse leverer en komplet rustbeskyttelse i lang tid. Skader i malingslaget skal udbedres med maling for at undgå rustangreb. "Hvidrust" kan opstå på varmforzinkede umalede overflader.
C2 Lav Atmosfære med lav forurening.
Mest landlige omgivelser.
Uopvarmede bygninger, hvor kondensation kan forekomme, fx i lagerbygninger og sportshaller. Døre og porte med færdigmalet overflade i koldvalset udførelse leverer en komplet rustbeskyttelse i lang tid. Skader i malingslaget skal udbedres med maling for at undgå rustangreb. "Hvidrust" kan opstå på varmforzinkede umalede overflader.
C3 Middel By- og industriområder, moderat
svovldioxidforurening.
Kystområder med lavt saltindhold.
Produktionsbygninger med høj luftfugtighed og nogen luftforurening, fx fødevarevirksomheder, vaskerier, bryggerier og mejerier. Døre og porte med færdigmalet overflade i varmforzinket udførelse leverer en komplet rustbeskyttelse i lang tid. Skader i malingslaget skal udbedres med maling for at undgå rustangreb. Klippede pladekanter i hhv. dørens over- og underkant kan blive misfarvet. Klippekanterne er skjulte. Døre og porte i koldvalset udførelse får synlige rustangreb i løbet af nogle år, gennemrustning af dør sker efter lang tid.
C4 Høj Industriområder og kystområder med moderat saltindhold. Kemiske virksomheder, svømmehaller, skibs- og bådeværfter ved vandet. Døre i rustfri udførelse har indvendige forzinkede dele, som ved megen fugt kan give synlige rustpletter på den omgivende konstruktion. Lås og beslag, som ikke er rustfri, skal muligvis udskiftes. Døre og porte i varmforzinket udførelse vil ruste, når zinklaget er forbrugt om nogle år.
C5-l
Industriell
Meget høj Industriområder med høj luftfugtighed og aggressiv atmosfære. Bygninger eller områder med næsten permanent kondensering og med høj forurening. Døre i rustfri syrefast udførelse yder en komplet rustbeskyttelse i lang tid. Alle indgående dele i døren er i rustfri udførelse. Lås og andre beslag, som ikke er i rustfri udførelse, skal normalt udskiftes efter nogle år.

* Information fra det svenske Boverket.

Miljøvenligt malingssystem.

Daloc leverer ståldøre med forskellig korrosionsbeskyttelse og typer af malede overflader. De tilbydes grundede eller færdigmalede i de fleste RAL/NCS-farver. Det er også muligt at få ståldøre med træmønstret laminatplade. Daloc S66 leveres grundet eller færdigmalet i varmforzinket udførelse, alternativt i rustfri eller rustfri syrefast udførelse.

Daloc har et egenudviklet miljøvenligt malingssystem til ståldøre. Dalocs malingssystem opfylder alle krav hvad angår korrosionsklasser i henhold til EN ISO 12944-5. I malingssystemet forbehandles alle stålkarme med en miljøtilpasset procesteknik, fri for fosfat og tungmetaller, i et lukket system, så intet skyllevand ledes ud i miljøet. Dørbladene produceres af tørre, ikke oliesmurte, stålplader.

Stålpladerne holdes rene gennem hele produktionsprocessen. Det betyder, at den ikke skal affedtes før maleprocessen. Malingen påføres i et autolakereri ved hjælp af robotter, højrotationsklokker og elektrostat. Højrotationsklokker giver en effektiv og jævn fordeling af malingen og betyder, at malingen hæfter bedre på dørens elektrostatiske overflade.

Dalocs færdigmalede døre og karme males med en vandbaseret ovnhærdende maling af polyestertypen. Til dørblade med laminatplade er stålpladen varmforzinket og lamineret med en mønstret plastfolie. Daloc S66 færdigmales med en tokomponent-oxiranestermaling.

Vi hjælper gerne.

Vi ved, at det med døre ikke er så ligetil, som det ser ud. Derfor vil vi hjertens gerne hjælpe dig med at komme i mål med dine projekter. Du kan trygt regne med vores mangeårige viden og erfaring, uanset hvor i processen du er. Og du undgår samtidig overflødige udgifter.
og ubehagelige overraskelser.