Hvad er en sikkerhedsdør?

Hvad er en sikkerhedsdør helt præcist? Det korte svar er, at en rigtig klassificeret sikkerhedsdør skal overholde de lovmæssige krav.
Det lange svar er, at til forskel fra almindelige lejlighedsdøre gør en sikkerhedsdør det svært for en almindelig indbrudstyv at bryde ind. Den beskytter også mod brand og giftige brandgasser. Og stopper forstyrrende støj, kold træk, cigaretrøg, mados og andre ubehagelige lugte. Men vælg altid en dør fra en producent med certificerede og produktionskontrollerede sikkerhedsdøre. For en sikkerheds skyld.

Tjek at sikkerhedsdøren er typegodkendt.

Når du skal købe en sikkerhedsdør, bør du nøje tjekke, om døren har typegodkendelsesattest og certifikat for de klassificeringer, døren skal opfylde - og at der udføres produktionskontrol hos producenten. Så kan du være sikker på, at din nye sikkerhedsdør lever op til kravene i vores gældende love og regler. For i sidste ende handler døren om at redde liv. Og ikke kun dine og dine familiemedlemmers. Hvis der er ild i en lejlighed, og der siver brandgasser ud i opgangen, er alle udsat for fare.

Dårligt nyt for alle indbrudstyve.

Indbrudsstandarden DS/EN 1627 er baseret på forskellige trusselsbilleder og indbrudstyve. Ud over praktiske indbrudstest udføres også andre test, som fx tryktest, hvor blandt andet dørens vridningsstabilitet og komponenternes styrke testes.

DS/EN 1627 RC 2.

Tid: Samlet testtid* 15 min. heraf effektiv angrebstid 3 min.

Motivation: Ubudne gæster forventes at forsøge at bryde ind ved hjælp af simpelt værktøj.

Værktøj: Angreb med mindre værktøj som skruetrækkere (365 mm), hammere (145 g) osv. Hvis man bruger et koben, der ligner det, der kan bruges i RC3-testen, se nedenfor, bryder du en RC2-dør op på få sekunder.

DS/EN 1627 RC 3.

Tid: Samlet testtid* 20 min. heraf effektiv angrebstid 5 min.

Motivation: Indbrudstyven forventes at forsøge at bryde ind med kraftigere vold.

Værktøj: Angreb med flere skruetrækkere og koben (710 mm) foruden værktøjet i RC2.

DS/EN 1627 RC 4.

Tid: Samlet testtid* 30 min. heraf effektiv angrebstid 10 min.

Motivation: Indbrudstyven er parat til at løbe større risiko og mere tid.

Værktøj: Angreb med sav, hammer, økse, mejsler og batteridrevet boremaskine foruden værktøjet i RC3.

* Man skelner mellem samlet tid og angrebstid i EN 1627 for at give testpersonen mulighed for at tage en pause for at hvile og gennemtænke det næste trin i testen.

Vores sikkerhedsdøre opfylder alle krav.

I modsætning til brandsikring er der ingen lovkrav om indbrudssikring. Det er derfor frivilligt at søge om uafhængig certificering og produktionskontrol af indbrudssikkerhed, og det er ikke en selvfølge for alle dørproducenter at gøre det.

Den eneste måde hvor du som kunde kan stole på, hvad dørproducenten lover, er at producenten også kan fremlægge certifikater fra uafhængige testinstitutter. For Daloc er det derfor en selvfølge at få uafhængige tredjeparter til at certificere vores sikkerhedsdøre. For at vedligeholde certificeringen kræves der desuden en årlig produktionskontrol fra certificeringsorganet. Udstederen af certifikatet kan også uden varsel foretage stikprøver hos producenten for at kontrollere, at en fremstillet sikkerhedsdør er i overensstemmelse med den dør, der er testet og certificeret. Det giver dig som køber tryghed i, at din dør lever op til de krav, der stilles, når den sidder på plads i din lejlighed.

Daloc har modtaget indbrudsattester fra SBSC og RISE (Sverige), ift Rosenheim (Tyskland) og SKG-IKOB (Holland), og har fået godkendelse fra Sikringsguiden (Danmark) og FG Skadeteknikk (Finans Norge Forsikringsdrift).

En sikkerhedsdør fra Daloc er testet og certificeret og opfylder kravene til klasse RC3 eller RC4 efter den europæiske indbrudsstandard EN 1627.

Det er lige så vigtigt at stoppe røgen som at stoppe ilden.

Ved en brand er røg og giftige brandgasser farligere end selve flammerne. Med en Daloc-dør minimerer du risikoen for, at de trænger ind fra den røgfyldte opgang. Hvis branden er opstået inde i en lejlighed, spredes røgen ikke ud i opgangen, hvilket giver brandvæsenet mulighed for at komme dig og dine naboer til undsætning. 

Kulmonoxid er den gasart, som er skyld i flest dødsfald ved brand. Den er ekstra farlig, fordi den ikke kan lugtes. Andre farlige gasser er hydrogencyanid og hydrogenklorid. Alle lejlighedsdøre fra Daloc slutter tæt mod varme brandgasser.

En brand- og lydklassificeret sikkerhedsdør er ikke nødvendigvis brandgastæt. For at du som kunde skal kunne være sikker på, at du har bestilt en dør, der kan holde røggasser ude af din lejlighed, har vi valgt at afprøve og typegodkende vores sikkerhedsdøre.

Vores sikkerhedsdøre opfylder alle krav.

Overvejer du at købe en sikkerhedsdør, skal du sikre dig, at døren er testet og certificeret hos et uafhængigt testinstitut, så du ved, at den opfylder de krav, der stilles.

Vores sikkerhedsdøre er testet af testet af RISE og certificeret af DNV samt RISE Certificering i klasse Sa og S200 i henhold til standarden EN 13501-2.

Brandgastæthed "S" angiver dørens evne til at begrænse brandgas- eller røggennemtrængning fra den ene side af døren til den anden. For døre i klasse Sa er brandgastætheden testet ved en røgtemperatur på 20°C og en trykforskel på 25 Pa. For klassen S200 er røgtemperaturen 200°C og trykforskellen 50 Pa.

En Daloc-dør kan være forskellen på liv og død.

Når det brænder, er en lejlighedsdørs vigtigste egenskab at sørge for, at ild og giftige brandgasser ikke breder sig. En sikkerhedsdør fra Daloc beskytter dig mod giftige brandgasser og modstår en fuldt udviklet brand i mindst 30 minutter – en tidsfrist, der redder både liv og ejendele. Det kan være forskellen på liv og død.

Vores døre har gennemgået en række test hos uafhængige skandinaviske testinstitutter. Her beskrives tre vigtige forhold, som bliver testet:

1. Beskyttelse mod stikflammer.

I en fuldt udviklet brand kan temperaturen stige til over 900 grader, og det skaber en ekstrem påvirkning. En fejlkonstrueret dør kan begynde at slå sig eller få sprækker ved sådanne temperaturer. Hermed opstår åbninger, som giver stikflammer mulighed for at trænge igennem og antænde den side, hvor det ikke brænder. Det sker ikke for en dør fra Daloc.

2. Døren må ikke blive for varm.

Døren skal være isoleret, så den ikke bliver for varm. Varme kan antænde den side, hvor det ikke brænder (også selv om der ikke kommer flammer igennem). En dør fra Daloc er konstrueret på en måde, så middeltemperaturen stiger med højst 140 grader på den side af døren, hvor det ikke brænder.

3. Døren stopper farlige brandgasser.

Den største fare ved brand er de giftige brandgasser. Kulmonoxid er den gasart, som er skyld i flest dødsfald ved brand. Den er ekstra farlig, fordi den ikke kan lugtes. Andre farlige gasser er hydrogencyanid og hydrogenklorid. Alle lejlighedsdøre fra Daloc slutter tæt mod varme brandgasser.

Vores sikkerhedsdøre opfylder alle krav til brandsikkerhed.

Overvejer du at købe en sikkerhedsdør, skal du sikre dig, at døren er testet og certificeret hos et uafhængigt testinstitut, så du ved, at den opfylder de krav, der stilles. Vores sikkerhedsdøre er testet af RISE og certificeret af DNV samt RISE Certificering til brandklasse EI230.

De skal opfylde krav til isolation og integritet. Isoleringskravet betyder, at temperaturen på dørens upåvirkede side under prøvningen ikke må overstige en given temperatur inden for klassificeringstiden. Integritetskravet til en branddør betyder, at der under prøvning ikke må komme stikflammer gennem døren i et sådant omfang, at de kan antænde materiale i nærheden af døren. Tallet bagefter viser, i hvor lang tid funktionskravene er opfyldt.

Daloc Sikkerhedsdør skaber et mere roligt og hyggeligt hjem.

Mange mennesker er generet af råben og skrig, træk og ubehagelige lugte fra opgangen. Mange tror, at det skyldes tynde vægge eller dårlig isolering. Hvad de ikke ved er, at man kan gøre noget ved problemet med en god lejlighedsdør.

Tætningslisten og dørbladet og karmen af stål omgiver den isolerende mineraluld og de indvendige forstærkninger. Den modstandsdygtige konstruktion dæmper råben og skrigen fra opgangen og skaber et behageligt frirum uden støj.

Vores sikkerhedsdøre opfylder alle krav.

Overvejer du at købe en sikkerhedsdør, skal du sikre dig, at døren er testet og certificeret hos et uafhængigt testinstitut, så du ved, at den opfylder de krav, der stilles. Vores sikkerhedsdøre er som standard testet af RISE med hensyn til lydreduktion. En lydreduktion på 38dB er den almindeligste løsning, når du udskifter din gamle lejlighedsdør med en ny sikkerhedsdør. Stiller du højere krav til lyden, kan du også bestille en lydreduktion op til 50dB.

Bevarer sin ydeevne over tid.

En sikkerhedsdør fra Daloc overlader intet til tilfældighederne. Den fremstilles med høj præcision, og alle materialer er nøje udvalgte. Den kraftige stålkonstruktion gør dørbladet meget formstabilt. Det er vigtigt af flere årsager. Dels får du en dør, der holder år efter år uden at miste sine egenskaber. Dels er det et spørgsmål om at redde liv.

Sikkerhedsdør til din bolig, forening eller ejendom?

En sikker investering for dig og dine projekter - og for alle dem, der skal bo bag den.

Vi hjælper gerne.

Døre kan være sværere, end du tror. Der er meget at tage højde for, såsom mål og beslag, regler og klassificeringer, karme og tærskler. Men hvis du kontakter os, bliver det meget nemmere.