Bevarer sin ydeevne over tid.

Det er ikke usædvanligt, at lejlighedsdøre, som er fremstillet af træ, slår sig og bliver skæve af fugt og temperaturforskelle. En sikkerhedsdør fra Daloc overlader intet til tilfældighederne. Den fremstilles med høj præcision, og alle materialer er nøje udvalgte.

Den kraftige stålkonstruktion gør dørbladet meget formstabilt. Det er vigtigt af flere årsager. Dels får du en dør, der holder år efter år uden at miste sine egenskaber. Dels er det et spørgsmål om at redde liv.

Formstabilitet beskytter mod træk og giftige brandgasser.

Det er ikke usædvanligt, at almindelige døre af træ slår sig og bliver skæve af fugt og temperaturforskelle. Ståldørens høje formstabilitet gør, at du undgår en skæv lejlighedsdør, som slipper støj og lugt ind fra trappeopgangen, og som lader varmen slippe ud.

Bedre indeklima og mindre energitab.

Den formstabile konstruktion opfylder kravene for klasse 3 (højeste klasse) i henhold til EN 12219, klimatisk påvirkning af døre, for klima A og D, som er de strengeste testkrav. Det skaber et bedre indeklima med mindre energitab, hvilket er yderligere et argument for boligforeninger og ejere af udlejningsejendomme.

Beskyttelse mod stikflammer og farlige brandgasser.

Formstabilitet er også vigtigt ud fra et brandmæssigt synspunkt. En fejlkonstrueret dør kan slå sig ved høje temperaturer, hvilket skaber sprækker, hvor såkaldte stikflammer kan trænge igennem og antænde den side, hvor det ikke brænder. Det gør en sikkerhedsdør fra Daloc ikke.

Den største fare ved brand er de giftige brandgasser. Kulmonoxid er den gasart, som er skyld i flest dødsfald ved brand. Den er ekstra farlig, fordi den ikke kan lugtes. Andre farlige gasser er hydrogencyanid og hydrogenklorid. Alle lejlighedsdøre fra Daloc slutter tæt mod varme brandgasser.

Sikkerhedsdør til din bolig, forening eller ejendom?

En sikker investering for dig og dine projekter - og for alle dem, der skal bo bag den.

Vi hjælper gerne.

Døre kan være sværere, end du tror. Der er meget at tage højde for, såsom mål og beslag, regler og klassificeringer, karme og tærskler. Men hvis du kontakter os, bliver det meget nemmere.