Dalocs håndtering af persondata

For Daloc er det vigtigt, at du føler dig sikker på, at vi behandler dine personoplysninger på en sikker og lovlig måde. På denne side beskriver vi blandt andet, hvilke data der kan opbevares, til hvilke formål og din ret til dine data.

 

Behandling af personoplysninger

Al behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det betyder blandt andet, at vi beskytter dine persondata med de nødvendige foranstaltninger, og at du altid har ret til at kontakte os for at få oplyst, hvilke persondata vi har gemt om dig. Du kan læse mere om dine rettigheder i disse retningslinjer. Du kan også besøge Datatilsynet.dk, hvor du kan læse mere om dine rettigheder vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.

Har du spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os! Du har også altid ret til at indgive en klage vedrørende behandlingen til Datatilsynet eller en anden relevant tilsynsmyndighed i EU.

Sådan behandler Daloc dine personoplysninger

Disse retningslinjer beskriver Dalocs behandling af dine personoplysninger og gælder, når du bruger Dalocs tjenester eller på anden måde er i kontakt med os.

Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger?

Daloc AB eller en af koncernens selskaber er persondataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og er ansvarlig for, at en sådan behandling foregår på en lovlig måde.

Hvordan får Daloc dine personlige data?

Daloc kan indsamle persondata om dig, fx når du: registrerer dig for at downloade dwg- og BIM-filer på Dalocs hjemmeside, udfylder en interessetilkendegivelse for et af Dalocs produkttilbud, når du deltager i diverse salgsaktiviteter, messer og events, når du kontakter vores kundeservice eller på anden måde udfylder oplysninger, der danner grundlag for fremtidige aftaler eller for, at vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig.

Hvilke data behandles?

Daloc behandler de personoplysninger, der er givet til os. Det kan være navn, mailadresse, telefonnummer, adresse, fødselsdato og/eller andre oplysninger, som du har givet os, eller som i øvrigt er nødvendige for, at vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig.

Hvorfor behandler Daloc data om dig?

Daloc behandler dine personoplysninger til forskellige formål. Primært for at opfylde vores forpligtelser over for dig, for at yde god service og tilbyde velfungerende, effektive og enkle tjenester.

Ydermere behandles dine personoplysninger til garantiforpligtelser, til kunde- og leverandørundersøgelser med henblik på at give dig mulighed for at påvirke vores tilbud og ydelser, til at sende markedsføringstilbud om Dalocs kommende produktlanceringer, nyheder og andre tilbud. Ved indgåelse af en aftale kan Daloc anmode om en kreditrapport for at vurdere din kreditværdighed.

Hvornår har Daloc AB ret til at behandle dine personoplysninger?

For at Daloc kan behandle dine data, skal der være støtte i den gældende databeskyttelsesforordning, et såkaldt lovgrundlag. Det betyder, at for at vores behandling er lovlig, skal den være nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig eller nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse. Behandling af data kan også baseres på interesseafvejning.

I nogle tilfælde kan Daloc have brug for dit samtykke til at behandle dine personoplysninger. Når du giver dit samtykke i disse tilfælde, vil du altid modtage klar og tydelig information om, hvad du giver samtykke til.

Hvem har adgang til dine personlige data?

Dine persondata bruges af Daloc og Dalocs persondataassistenter. Vi videregiver ikke personlige data til andre virksomheder, medmindre vi er nødt til at gøre det på grund af lov, regulering, myndighedsbeslutning eller for at beskytte vores rettigheder eller tredjeparters rettigheder.

Vi videresender, sælger eller udveksler aldrig dine personlige data til markedsføringsformål til tredjeparter uden for Daloc-koncernen. Oplysninger videregives kun til tredjemand, hvis dette er påkrævet for at opfylde den indgåede kontrakt, eller hvis der er krav i lov eller forskrift.

Hvordan er dine data beskyttet?

Daloc beskytter dit privatliv. Daloc arbejder derfor løbende på at træffe alle passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som er nødvendige i hvert enkelt tilfælde for at beskytte dine personoplysninger og i øvrigt sikre, at behandlingen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvor længe gemmes dine data?

Daloc gemmer dine data, så længe det er nødvendigt af hensyn til de formål, som vi indsamlede dem til, eller hvis anden lovgivning kræver det.Hvilke rettigheder har du?

Du har ret til gratis at modtage information om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, et såkaldt registerudtræk.

Hvis dine data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, kan du anmode om at få dem rettet. Du har også ret til sletning af personoplysninger. Det gælder for eksempel, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de er indsamlet, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og der ikke er andet retsgrundlag, eller hvis oplysningerne er blevet behandlet på ulovlig vis. Daloc kan ikke slette visse persondata, hvor der er et lovpligtigt krav om opbevaring, såsom regnskabsregler, eller når der er andre legitime grunde til, at dataene skal gemmes. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod direkte markedsføring og anden behandling baseret på interesseafvejning. Du skal herefter angive hvilken behandling, du gør indsigelse mod. Hvis vi mener, at en sådan behandling stadig skal finde sted, skal vi vise, at der er interesser, der vejer tungere.

Hvis du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder, bedes du sende os et brev på nedenstående adresse. Brevet skal være underskrevet og indeholde kopi af ID-dokument. Vi har brug for dette for at sikre, at vi videregiver dataene til den rigtige person. Svaret sendes til den adresse, hvor du er tilmeldt.

Kontakt

Anmodning om registerudtræk, oplysninger eller rettelse af urigtige oplysninger sendes til:

Daloc AB
Til: Dalocs databeskyttelseskoordinator
Box 43545 21 Töreboda