Sådan ved du, at døren er brandgodkendt

Kun uafhængige institutter (akkrediterede eller bemyndigede organer) har tilladelse til at godkende brandklassificerede døre. De kontrollerer, at både dørproducenter og deres produkter overholder EU-reglerne.

Instituttet kontrolleres og godkendes også af en myndighed. Hvert land har sin egen, og du kan finde alle bemyndigede organer i EU's offentlige database NANDO.

Husk: Som bygherre har du et stort ansvar. Hvis du accepterer en brandtest eller et certifikat vedrørende brandsikkerhed fra en dørfabrikant i stedet for en godkendelse fra et bemyndiget organ, påtager du dig ansvaret for at opretholde dørens brandsikkerhed.

Træf et sikkert valg

Daloc offentliggør gyldige certifikater på vores hjemmeside, og hver godkendt dør har en markering på den kant, hvor hængslerne er placeret. I Danmark mærkes karmen også.

Krav til, at en dør kan godkendes:

Indvendige døre: Skal have en national godkendelse. Der er forskelige krav i forskellige lande:

Sverige og Norge kræver en typegodkendelse, f.eks. fra RISE. Danmark kræver et produktcertifikat, f.eks. fra DNV. Tyskland kræver en godkendelse fra DIBT. For alle europæiske lande gælder også CE-mærkning via ETA.

Bemærk: Indvendige døre må endnu ikke CE-mærkes baseret på den europæiske standard DS/EN 14351-2. Men indvendige døre kan stadig CE-mærkes via det såkaldte ETA-spor.

ETA (European Technical Assessment) kan udstedes af Technical Assessment Body for produktgrupper, der ikke har harmoniserede produktstandarder, f.eks. indvendige døre. For indvendige ståldøre med brand- og røgmodstand findes det europæiske vurderingsdokument, EAD. Baseret på dette kan et bemyndiget organ, f.eks. ift Rosenheim, udstede et CE-certifikat for den aktuelle indvendige dør.

Udvendige døre uden brandegenskaber: Skal CE-mærkes i henhold til den harmoniserede produktstandard DS/EN 14351-1 for så vidt angår væsentlige egenskaber (essential characteristics) såsom støjreduktion, U-værdi og lufttæthed.

Ydeevnen skal måles eller beregnes af et såkaldt Notified Testing Laboratory, men den certificeres ikke. I stedet angives oplysningerne af producenten (CE-mærkning af dør og deklaration om ydeevne). Dette skyldes, at de egenskaber, der skal rapporteres i henhold til DS/EN 14351-1, er underlagt AVCP* system 3.

*Der findes fem forskellige systemer til løbende vurdering og kontrol af byggevarers ydeevne forud for udarbejdelsen af ydeevnedeklarationen i henhold til byggevareforordningen. Systemerne specificerer de opgaver, som fabrikanten selv skal udføre, og de opgaver, der skal udføres af et bemyndiget organ på fabrikantens vegne. Systemet forkortes på engelsk til AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance).

Bemærk: Kun de væsentlige egenskaber må CE-mærkes. Disse er angivet i ZA-bilaget til produktstandarden**. Nogle andre relevante egenskaber, der er nævnt i DS/EN 14351-1, såsom indbrudsbeskyttelse og lufttæthed i forskellige klimaer, må ikke vises i CE-mærkningen.

**Et ZA-bilag beskriver, hvilke egenskaber der skal deklareres, og hvilke test der skal udføres.

Udvendige døre med brandegenskaber: Skal CE-mærkes efter både DS/EN 14351-1 og DS/EN 16034. Brandegenskaber for døre er underlagt AVCP1 system 1, hvilket betyder, at dørproducenten skal have et CE-certifikat2 for den aktuelle dørmodel. Certifikatet må kun udstedes af et bemyndiget organ, der udfører typeprøvning og produktionskontrol.

Erklæring om ydeevne

For hver CE-mærket byggevare, f.eks. udvendige døre, er der også en ydeevnedeklaration (ikke at forveksle med CE-certifikatet). Ydeevnedeklarationen er producentdeklareret, dvs. udstedt af dørproducenten, og godkendes ikke af tredjepart.

I modsætning til CE-mærkningen eller CE-certifikatet (hvor et vilkårligt antal væsentlige egenskaber kan rapporteres), skal alle væsentlige egenskaber i henhold til ZA-bilaget rapporteres i ydeevnedeklarationen. Egenskaber, der ikke er blevet evalueret, rapporteres med "NPD" No Perfomance Determined (ingen ydeevne bestemt).

Bemærk: I ydeevnedeklarationen må der ikke oplyses om andre egenskaber end de væsentlige egenskaber.

1 "Assessment and verification of Constancy of Performance"
2 "Certificate of constancy of performance", på dansk "Attest for byggevarens ydeevnes konstans"

Porte: Skal altid CE-mærkes ifølge DS/EN 13241, vedrørende brandegenskaber også ifølge DS/EN 16034. Afhængigt af hvordan porten er udstyret, er det også almindeligt, at den er CE-mærket i henhold til maskindirektivet.