Hvad betyder CE-mærkningen?

Bogstaverne CE er en forkortelse af Conformité Européenne, hvilket står for, at produktet er i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning for produktet.

En CE-mærkning betyder forskellige ting afhængigt af det pågældende produkt. Med hensyn til maskiner og elektrisk udstyr er CE-mærkning for eksempel en sikkerhed for, at visse love og krav er opfyldt.

Men for døre og byggematerialer har CE-mærkningen en anden betydning. Alle yderdøre skal være CE-mærkede, men mærkningen er ikke en godkendelse eller et bevis for produktets egnethed. Den betyder kun, at visse egenskaber er blevet evalueret og redegjort for på en ensartet måde, ikke at dørens egenskaber opfylder visse krav. Kravene fastsættes i stedet af myndighederne i de enkelte medlemsstater og kan variere fra land til land.

For brandegenskaber kræves et særligt certifikat.

Et CE-certifikat er vigtigt

Et CE-certifikat garanterer, at døren er brandgodkendt, og at der foretages regelmæssig kontrol af producentens fremstillingsproces.

Dørproducenten skal have CE-certifikat for sine branddøre. Et CE-certifikat kan kun udstedes af et bemyndiget organ.

Husk: Alle Dalocs brandyderdøre er CE-certificerede.

Sådan ser et CE-certifikat ud.
Sådan ser et CE-certifikat ud.
Sådan ser Dalocs CE-mærkning ud på et dørblad.
Sådan ser Dalocs CE-mærkning ud på et dørblad.