Evaluering og godkendelse af branddøre – en lang proces

For at være sikker på, at branddøre er i overensstemmelse med, hvad dørproducenten lover, skal de gennemgå en række krævende tests og evalueringer på et godkendt uafhængigt testinstitut. Kravene er skrappe, og vejen til en godkendt branddør er lang, bureaukratisk og dyr. Processen kan opdeles i tre faser.

Trin 1 Test

Døren testes i fuld skala i tilpassede brandovne med realistisk brandudvikling. Testene er baseret på teststandard DS/EN 1634-1. Denne standard specificerer blandt andet, hvordan døre skal monteres i forskellige typer af standardvægge i ovnen, og hvordan spillerum skal måles og beregnes. Hvordan temperaturen og resultaterne skal fortolkes, fremgår også af denne standard.

Trin 2 Evaluering af resultater

De variationer, der må forekomme på en dørmodel baseret på "direct application" i EN 1634, er meget begrænsede, derfor har man yderligere applikationsstandarder, Extended Application Standards. Disse standarder definerer, hvad der kan ændres, fjernes eller tilføjes. Selv om disse standarder ikke dækker alle mulige variationer på en dør, er der stadig tusindvis af regler at tage højde for.

Efter at have gennemført testene udarbejder testinstituttet – ved hjælp af dørproducentens dokumentation – en udvidet applikationsrapport baseret på en af standarderne fra DS/EN 15269-serien. Hvis det er en ståldør, er rapporten baseret på standarden for ståldøre, DS/EN 15269-2, for trædøre gælder standarden DS/EN 15269-3, osv.

Rapporten definerer, med hvilke udførelser og med hvilke variationer døren opnår bestemte brandegenskaber.

At producere denne dokumentation er både tidskrævende og dyrt, da det kræver formel ekspertise fra et uafhængigt testinstitut. Rapporten er kun gyldig, hvis den er udarbejdet af testinstituttet.

I evalueringsfasen udarbejder testinstituttet også en klassifikationsrapport, Classification Report, i overensstemmelse med klassifikationsstandard DS/EN 13501-2. Rapporten definerer, hvilke brandklasser den nuværende dørmodel opnår, med de betingelser, der er angivet i Extended Application Report.

Trin 3 – Godkendelse og certificering

Processen for godkendelse af en dør varierer afhængigt af, om det er en indvendig dør eller en yderdør.

Indvendig dør: En godkendelse udstedes nationalt. Reglerne kan variere fra land til land inden for EU.

Yderdør med brandegenskaber. Her udstedes et CE-certifikat, Certificate of Constancy of Performance. Det må kun udstedes af et bemyndiget organ i overensstemmelse med den harmoniserede produktstandard DS/EN 16034. Dørproducenten skal have et dokumenteret system til Factory Production Control. Det bemyndigede organ er ansvarligt for at sikre, at der udføres regelmæssig ekstern produktionskontrol hos dørproducenten.

Bemærk: Det bemyndigede organ (Notified Body) og testinstituttet (Notified Testing Laboratory) skal være fuldstændigt adskilte enheder.

Kan man ændre specifikationerne for en testet dørmodel?

De variationer, der må foretages, er begrænsede og fremgår af klassifikationsrapporten. De tilladte variationer afhænger af mange aspekter. For eksempel, hvilken type af dør der er tale om (træ, metal eller skydeport), om overrun er blevet opnået, hvor meget døren har bøjet sig under testen, og hvordan døren er udformet. En anden ting, der påvirker, er hvilken type brandklasse der henvises til.

Man kan således generelt ikke sige, hvad der må variere på en dørmodel, men det varierer både efter individuelle testresultater, og efter hvor omfattende prøveprogrammer dørproducenten har udført.

Stor forskel mellem træ- og ståldøre

Ståldøre kan forhindre spredning af brand (integritet) meget længere tid end aluminiums- eller trædøre, der smelter eller brænder op. En branddør af stål modstår normalt flere timers fuldt udviklet ild uden at kollapse. Afhængigt af brandklassen klarer trædøre brandtest i 30 eller 60 minutter, hvorefter de brænder op.

Trædøre, der ikke opfylder kravene til typegodkendelse, men har egen mærkning, f.eks. "baseret på typegodkendt design" eller tilsvarende kreativ tekst, kan forventes at have betydeligt dårligere brandmodstand end den tilsvarende ståldør.

Husk: Daloc bruger aldrig egen mærkning som erstatning for typegodkendelse, hverken på træ- eller ståldøre.