Indbrudsklassificering, Brandklassificering, Støjklassificering

Klassificeringer

En Daloc Sikkerhedsdør ser ikke bare ud og fungerer ligesom en almindelig entredør, den udgør også det ultimative forsvar mod indbrudstyve. Og ud over at være den flotteste og mest avancerede sikkerhedsdør på markedet lever den op til alle de nødvendige klassificeringer for indbrud, brand, lyd og giftig røg.

 

daloc symbol burgler dff92ced00

Indbrudsklassificering

Vores sikkerhedsdøre til lejligheder findes i klasse RC 3 og RC 4 i henhold til EN 1627. De er testet af Stöldskyddsföreningen eller SP Sveriges tekniska Forskningsinstitut og certificeret af Svensk Brand & Säkerhetscertifiering.

Indbrudsbeskyttelse EN 1627

RC 2 - Samlet testtid* 15 min., heraf effektiv angrebstid 3 min. Angreb med værktøj som skruetrækker (375 mm), hammer (125 g), kiler mv.

RC 3 - Samlet testtid* 20 min., heraf effektiv angrebstid 5 min. Angreb med værktøj som koben (710 mm), kiler, skruetrækker mv.

RC 4 - Samlet testtid* 30 min., heraf effektiv angrebstid 10 min. Angreb med værktøj som boremaskine, koben, økse mv.

 

* Man skelner mellem samlet tid og angrebstid i EN 1627 for at give testpersonen mulighed for at holde pause for at hvile sig og gennemtænke næste skridt i testen.

   
daloc symbol fire 7e14164676

Brandklassificering

Vores sikkerhedsdøre er testet af RISE og certificeret af DNV GL Danmark samt RISE Certificering til brandklasse EI230. Branddrøje døre skal opfylde krav til isolation og integritet. Isoleringskravet betyder, at temperaturen på dørens upåvirkede side under prøvningen ikke må overstige en givet temperatur indenfor klassifikationstiden. Integritetskravet til en branddør betyder, at der under prøvning ikke må komme stikflammer gennem døren i et sådan omfang, at de kan antænde materiale i nærheden af døren. Tallet bagefter viser, i hvor lang tid funktionskravene er opfyldt.

   
daloc symbol smoke 1c342e86a9

Brandgastæthed (røgtæthed)

En brand- og lydklassificeret sikkerhedsdør er ikke nødvendigvis brandgastæt. For at du som kunde skal kunne være sikker på, at du har bestilt en dør, der vil holde røggasser ude af din lejlighed, har vi valgt at afprøve og typegodkende vores sikkerhedsdøre.

 

Vores sikkerhedsdøre er testet af testet af RISE og certificeret af DNV GL Danmark samt RISE Certificering i klasse Sa og S200 i henhold til standarden EN 13501-2. Brandgastæthed S angiver dørens evne til at begrænse brandgas- eller røggennemtrængning fra den ene side af døren til den anden. For døre i klasse Sa er brandgastætheden testet ved en røgtemperatur på 20°C og en trykforskel på 25 Pa. For klassen S200 er røgtemperaturen 200°C og trykforskellen 50 Pa.

   
daloc symbol sound fe462562dd

Støj- og lydreduktion

Den testede lydreduktion (Rw) for vores sikkerhedsdøre er henholdsvis 38 dB, 43 dB, 48 dB og 50 dB. Vores sikkerhedsdøre er som standard testet af RISE med hensyn til lydreduktion (Rw) 38 dB, men de fås også i lydreduktion 43 dB, 48 dB og 50 dB. Lydreduktion 38 dB er det almindeligste valg, når man udskifter sin gamle entrédør med en ny sikkerhedsdør.

Lydreduktion Rw

28 dB - Normale samtaler kan høres og forstås.

33 dB - Normale samtaler kan høres svagt og kan forstås.

38 dB - Normale samtaler kan ikke forstås. Hævede stemmer vil i nogen grad kunne forstås.

43 dB - Samtaler kan ikke forstås, men råben og skrigen vil kunne høres svagt.

48 dB - Samtaler kan ikke forstås, og råben og skrigen kan ikke høres.

50 dB - Hverken samtale, råben eller skrigen kan opfattes af det menneskelige øre.