Branddøre skal være godkendte/certificerede

Bygningsreglementet kræver, at bygninger udformes, så brandsikkerheden er tilfredsstillende, og at der udarbejdes brandsikkerhedsdokumentation.

Det betyder, at du som bygherre opfylder dit ansvar, hvis du installerer branddøre, der er CE-certificeret i henhold til DS/EN 16034, eller typegodkendte, hvis de er indvendige døre.

Hvis du derimod installerer branddøre, der ikke er godkendte eller certificerede, påtager du dig det fulde ansvar, både for at sikre brandsikkerheden og for at udarbejde brandsikkerhedsdokumentation.

Husk: Du kan straffes med bøder eller fængsel, hvis der sker en ulykke på grund af manglende overholdelse af kravene, når bygningen er taget i brug.

Dalocs døre opfylder kravene

Dalocs sikre døre opfylder alle ovenstående krav. Vi tester altid vores døres ydeevne på uafhængige testinstitutter.

Husk: Ændringer eller efterbehandling af døren er ikke omfattet af CE-certifikater eller typegodkendelser. En dørproducent eller certifikatindehaver har derfor ikke ret til at godkende afvigelser fra certifikatet, og ved efterbehandling er det dig som bygherre, der bærer risikoen.

Hvorfor certifikater?

Der er to vigtige grunde til, at døre er certificerede. Dels fordi en uafhængig tredjepart skal sikre og godkende konstruktionen, dels for at sikre, at produktkravene opfyldes over tid ved løbende at udføre produktionskontroller.