Daloc dor i korrosionsklasse C5

Korrosionsklasser & korrosionsmodstand

Dalocs ståldøre fås i flere udførelser, i korrosionsklasserne C1, C2, C3, C4 og C5-I iht. DS/EN 12944-2. Klassificeringen bygger på, hvor aggressivt det omgivende miljø er. Mindst aggressivt er C1 og mest aggressivt er C5.

Korrosionsklassning i henhold til DS/EN 12944-2

Hvor godt en dør beskyttes imod korrosion, afhænger af dørens materiale, overfladebehandling og det omgivende miljø. Pleje af døren er en yderligere faktor, som påvirker korrosionsmodstanden. 

Ståldøre i korrosionsklasse C1, C2, C3, C4 og C5-I

Dalocs ståldøre fås i flere udførelser, i korrosionsklasserne C1, C2, C3, C4 og C5-I iht. DS/EN 12944-2. Klassificeringen bygger på, hvor aggressivt det omgivende miljø er. Mindst aggressivt er C1 og mest aggressivt er C5.

 

Korrosionsklasse dk

Prøvning af korrosionsmodstand

Korrosionsklasserne C1, C2, C3, C4 og C5 er blevet fastlagt gennem forcerede cyklusprøver i meget korrosive miljøer. Ved prøvningen udsættes plader for korrosionsangreb i et stuetempereret klimakammer. Referenceplader malet i henhold til DS/EN ISO 12944-5 placeres sammen med plader der er behandlet i Dalocs malingssystem.

 

Alle plader får standardiserede ridser i malingslaget iht. DS/EN ISO 4623-1, inden de placeres i klimakammeret. Pladerne udsættes derefter for 100% luftfugtighed i 5 dage. To gange i løbet af disse dage sprøjtes en treprocents saltopløsning på pladerne. Efter klimakammeret skal pladerne tørre i 2 dage ved normal stuetemperatur. Cyklussen gentages derefter mindst 5 gange for at kunne sammenligne korrosionsangrebene på hhv. referencepladerne og Dalocs plader.

Korrosionsmodstand over tid

Dalocs ståldøre klarer korrosionsklasserne C1, C2, C3, C4 og C5-I lige godt eller bedre sammenlignet med malingssystemerne angivet i DS/EN ISO 12944-5. I disse er levetiden for korrosionsbeskyttelsen defineret iht. holdbarhed; lav, middel og høj. Lav svarer til 2-5 år, middel svarer til 5-15 år og høj svarer til mere end 15 år. Korrosionsbeskyttede ståldøre fra Daloc har altid klassificeringen høj.

Miljøvenligt malingssystem

Daloc leverer ståldøre med forskellig korrosionsbeskyttelse og typer af malede overflader. De tilbydes grundet eller færdigmalet i de fleste RAL/NCS-farve. Det er også muligt at få ståldøre med træmønstret laminatplade. Daloc S66 leveres grundet eller færdigmalet i varmforzinket udførelse, alternativt i rustfri eller rustfri syrefast udførelse.

 

Daloc har et egenudviklet miljøvenligt malingssystem til ståldøre. Dalocs malingssystem opfylder alle krav fra det svenske Boverket, hvad angår korrosionsklasser i henhold til DS/EN ISO 12944-5. I malingssystemet forbehandles alle stålkarme med en miljøtilpasset procesteknik, fri for fosfat og tungmetaller, i et lukket system, så intet skyllevand ledes ud i miljøet. Dørbladene produceres af tørre, ikke oliesmurte, stålplader.

 

Stålpladerne holdes rene gennem hele produktionsprocessen. Det betyder, at den ikke skal affedtes før maleprocessen. Malingen påføres i et autolakereri ved hjælp af  robotter, højrotationsklokker og elektrostat. Højrotationsklokker giver en effektiv og jævn fordeling af malingen og betyder, at malingen hæfter bedre på dørens elektrostatiske overflade.

 

Dalocs færdigmalede døre og karme males med en vandbaseret ovnhærdende maling af polyestertypen. Til dørblade med laminatplade er stålpladen varmforzinket og lamineret med en mønstret plastfolie. Daloc S66 færdigmales med en tokomponent-oxiranestermaling.

 

Daloc - Ståldøre


Daloc S10 (Y10) Ståldør

Daloc S10 (Y10) Ståldør

EN 14351-1, EN 16034
Ståldør Daloc S10 erstatter Daloc S60 og er velegnet, hvor styrke og stabilitet prioriteres. Døren benyttes ofte som inder- eller yderdør i kældre, industrilokaler og parkeringshuse.

Produktblad S10

Daloc S81 (Y81) Brandlem, Stållem

Daloc S81 (Y81) Brandlem, Stållem

60 min
Daloc S81 benyttes også som brandlem i industrilokaler og kældre. Dobbeltfløjede lemme og andre størrelser samt lemme til udendørs brug fremstilles som Daloc S10 eller S30 med karm omkring.

Produktblad S81

Daloc S66 (Y66) Rustfri dør, ståldør

Daloc S66 (Y66) Rustfri dør, ståldør

60 min
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S66 findes ud over en varmforzinket udførelse også i to rustfri udførelser (maks. størrelse udv. karmmål 2860x2890). Hvis formålet først og fremmest er den rustfri overflade, kan man vælge rustfri pladekvalitet, men i miljøer, hvor der stilles høje krav til korrosionsbeskyttelse, f.eks. tunneler samt industrier og andre bygninger med aggressiv atmosfære, anbefales det at vælge rustfri, syrefast udførelse.

Produktblad S66

Daloc S67 (Y67) Ståldør

Daloc S67 (Y67) Ståldør

EN 14351-1
Oklassad
Ståldør Daloc S67 har en gennemtestet konstruktion og er velegnet, hvor der stilles krav til stabilitet og styrke, f.eks. i industrilokaler, parkeringshuse og kontrolrum.

Produktblad S67

Daloc S88 Brandskydeport

Daloc S88 Brandskydeport

120 min, 60 min, 90 min
EN 13241, EN 16034
Brandskydeport S88 er konstrueret med fokus på brandmodstand og personsikkerhed. Det skjulte skinnesystem skal bære og styre porten, og porten skal lukke sikkert med lodlukningen i forbindelse med at der udløses en brandalarm.

Produktblad S88

Daloc S30 (Y30) Ståldør, Branddør, Lyddør

Daloc S30 (Y30) Ståldør, Branddør, Lyddør

30 min, 60 min
Op til 50dB
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S30 er en moderne ståldør, som er velegnet til butikker, hospitaler, skoler, kontorer, plejeboliger og hoteller. Daloc S30 benyttes, hvor kravene til støjreduktion og brandklassificering er høje, uden at man vil give afkald på udseende og design.

Produktblad S30

Daloc S33 (Y33) Sikkerhedsdør RC3

Daloc S33 (Y33) Sikkerhedsdør RC3

30 min, 60 min
Op til 50dB
EN 1627 RC3
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S33 er indbrudssikret i RC3 i henhold til EN 1627. Døren benyttes ofte til hoteller, kontorer, lejligheder, lægekonsultationer eller andre rum, der skal beskyttes mod indbrud. Daloc S33 kan også fremstilles i rustfri udførelse.

Daloc S33 i for eksempel trappeopgange kan også udstyres til at opfylde kravene for kravene for klasse 3 i henhold til EN 12219, klimatisk påvirkning af døre, for klima A og D, som er de strengeste testkrav. Det skaber et bedre indeklima med mindre energitab, hvilket er yderligere et argument for boligforeninger og ejere af udlejningsejendomme.

Produktblad S33

Daloc S43 Sikkerhedsdør EN 1627 RC3

Daloc S43 Sikkerhedsdør EN 1627 RC3

30 min
Op til 50dB
EN 1627 RC3
S200, Sa
EN 14351-1
Entredør til lejligheder i trappeopgange udstyret med flerpunktslås. Ud over beskyttelse mod indbrud giver den også en førsteklasses beskyttelse mod brand, livsfarlige brandgasser og støj. Alt kombineret i et æstetisk formsprog.

Daloc S43 i trappeopgange kan også udstyres til at opfylde kravene for kravene for klasse 3 i henhold til EN 12219, klimatisk påvirkning af døre, for klima A og D, som er de strengeste testkrav. Det skaber et bedre indeklima med mindre energitab, hvilket er yderligere et argument for boligforeninger og ejere af udlejningsejendomme.

Produktblad S43

Daloc Y43 Svalegangsdør RC3

Daloc Y43 Svalegangsdør RC3

30 min
Op til 50dB
EN 1627 RC3
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc Y43 er beregnet som yderdør til boliger mod altan-/svalegang eller i jordniveau, der er udsat for vejr og vind. Døren kan også med fordel benyttes andre steder. Ud over beskyttelse mod regn, vind og kulde giver Y43 også en førsteklasses beskyttelse mod indbrud, brand og støj. Alt kombineret i et æstetisk formsprog.

Produktblad Y43

Daloc D43 Sikkerhedsdør RC3

Daloc D43 Sikkerhedsdør RC3

30 min
Op til 50dB
EN 1627 RC3
S200, Sa
Daloc D43 er en ståldør beklædt med en front af ægte træ, enten i form af en mønstret, glat fineret overflade eller som gammeldags fyldningsdør. Et valg ved udskiftning af døre i ældre ejendomme, hvor de nye døre skal harmonere med en bestemt byggestil.

Produktblad D43

Daloc S44 (Y44) Sikkerhedsdør RC4

Daloc S44 (Y44) Sikkerhedsdør RC4

30 min
Op til 43dB
EN 1627 RC4
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S44 er først og fremmest beregnet som entrédør i lejligheder, men kan også med fordel bruges andre steder. Døren har en høj indbrudssikring kombineret med et æstetisk udseende.

Produktblad S44

Daloc S63 (Y63) Sikkerhedsdør RC4

Daloc S63 (Y63) Sikkerhedsdør RC4

30 min
Op til 43dB
EN 1627 RC4
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S63 er indbrudssikret i RC4 i henhold til EN 1627. Døren benyttes ofte til miljøer, hvor de æstetiske krav er lige så høje som kravet til sikkerhed. Butikker, datarum, lægekonsultationer og andre rum med høj risiko for tyveri er eksempler på steder, hvor den egner sig.

Produktblad S63

Daloc S93 (Y93) Højsikkerhedsdør RC4

Daloc S93 (Y93) Højsikkerhedsdør RC4

EN 1627 RC4
EN 1522 FB 4
EN 13123 EPR 1
Daloc S93 er en højsikkerhedsdør i stål, som er indbrudssikret, skudsikker og eksplosionssikret. Døren benyttes, hvor der er høje krav til mekanisk sikring, for eksempel til militæranlæg, banker og radarstationer.

Produktblad S93

Daloc S94 (Y94) Højsikkerhedsdør RC4

Daloc S94 (Y94) Højsikkerhedsdør RC4

EN 1627 RC4
EMI-C
EN 1522 FB 3
EN 13123 EPR 2-4
EN 14351-1
Daloc S94 er konstrueret til at beskytte mod indbrud, beskydning med håndvåben, eksplosioner og elektromagnetiske påvirkninger. Døren har en højere indbrudssikring end S93 og kan udstyres med en højere eksplosionsikring. Eksempler på anvendelsesområder er militæranlæg, kraftværker, datacentraler og kemiskteknisk industri.

Produktblad S94

Daloc S95 (Y95) Højsikkerhedsdør RC5

Daloc S95 (Y95) Højsikkerhedsdør RC5

EN 1627 RC5
EMI-C
EN 1522 FB 6
EN 13123 EPR 2-4
EN 14351-1
Daloc S95 benyttes, hvor der er ekstra høje krav til sikkerhed. Døren har gennemgående højere klassificering, hvad angår indbrud, beskydning med håndvåben, eksplosioner og elektromagnetiske påvirkninger end Daloc S94. Eksempler på anvendelsesområder er militæranlæg, kraftværker, datacentraler og kemisk-teknisk industri.

Produktblad S95