Daloc miljødatabaser

Daloc døre i miljødatabaser: BASTA, Sunda Hus, Husproduktsportalen og Byggvarubedömningen.

Vores produkter og produktion er tilpassede, så Daloc kan bidrage til et bæredygtigt samfund. Et eksempel på dette er vores unikke malesystem, som giver dig mulighed for at få malet både træ- og ståldøre med vandbaseret miljøvenlig maling.

Bæredygtighed og Daloc

Vores produktionsmetoder er tilpassede, så vi kan bidrage til et stærkt og økologisk bæredygtigt samfund. Vi ser miljøarbejdet som en vigtig og løbende proces, og vi er førende, når det gælder miljøtilpasning af vores produkter og øvrige aktiviteter.

Et banebrydende eksempel på dette er vores malesystem, som giver dig som kunde mulighed for at vælge både trædøre og ståldøre, som er malet med vandbaseret og dermed miljøvenlig maling.

Daloc var tidligt i gang med at blive certificeret iht. ISO 9001 og ISO 14001, og vi ser dette arbejde som en vigtig og løbende proces.

Miljøpolitik

Dalocs produkter skal opfylde aktuelle kundekrav med hensyn til funktion og miljø. Udformning og metoder vælges, så Daloc bidrager til et stærkt og økologisk bæredygtigt samfund. Vi opfylder som minimum love og forordningers krav til vores påvirkning af det fysiske og psykiske miljø internt og eksternt. Vi arbejder sammen for at opnå øget engagement i arbejdsprocessen.

Svenske miljødatabaser - SundaHus | Husproduktsportalen | Byggvarubedömningen | BASTA

Du finder vores brand-, lyd- og sikkerhedsdøre i følgende svenske miljødatabaser:

 

logo EPD

 

EPD (Environmental Product Declaration) er en miljøvaredeklaration, som dokumenterer et produkts miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus. 

 

IVL Svenska Miljöinstitutet har på Dalocs foranledning udviklet EPD For træ- og ståldøre og har udført en sammenlignende undersøgelse. Disse EPD’er er udarbejdet i overenstemmelse med ISO 14025 og EN 15804.

 

Læs mere på environdec.com eller download her:

 

Environmental impact door »
EPD Daloc Wooden door »
EPD Daloc Steel door »

 

logo fsc C132312

 

FSC opmuntrer, via sit certificeringssystem FSC, til miljømæssig, samfundsmæssig og økonomisk levedygtig skovdrift.
Læs mere på fsc.org 

 

logo svanen

 

I Svanens Husproduktportal findes produkter, hvis producenter har ansøgt om at få deres produkter medtaget i portalen.

 

Læs mere på ecolabel.dk 

 

logo basta

 

BASTA-projektet har til formål at udfase brugen af stoffer med særligt farlige egenskaber i kemiske produkter og byggematerialer.

 

Læs mere på bastaonline.se 

 

logo sundahus

 

SundaHus er et system for sundheds- og miljøvurdering af produkter i bygge- og ejendomsbranchen i Sverige. Kernen i systemet er en database med materialer og produkter.

 

Læs mere på sundahus.se 

 

logo byggvarubedomningen

 

Byggvarubedömningen udarbejder komplette miljøvurderinger af byggematerialer ved hjælp af byggevaredeklarationer.

 

Læs mere på byggvarubedomningen.se