Brandprøved branddør fra Daloc

Nordens eneste producent af branddøre i både stål og træ

Daloc har arbejdet med brandsikkerhed siden 1943, hvor branddøre af stål var et af de første produkter. Siden har vi udviklet branddørene og andre typer døre, hvor der stilles særlige krav til deres funktion. Vi er i dag nordens eneste producent af branddøre i både stål og træ.

Forebygge brand

Når man taler om at forebygge brand, er det først og fremmest vigtigt at mindske risikoen for, at der sker en antændelse, og hvis der er sket en antændelse at sikre, at branden ikke får mulighed for at udvikle sig og dermed minimere konsekvenserne af branden.

 

En væsentlig måde man kan mindske risikoen for, at en brand opstår, er ved at udføre og løbende kontrollere at el- og varmeinstallationer er i orden. Derved kan man forhindre, at installationer antænder brændbart materiale, der er omkring eller i nærheden af installationerne.

 

Ildspåsættelse er en anden almindelig brandårsag. Denne type brand vil det ofte være muligt at forhindre eller begrænse ved at oplyse om, hvor der typisk kan være risiko for, at en person uforstyrret kan antænde en brand, og hvor det derfor er vigtigt, at der ikke er større mængder af brændbart materiale. Det kan f.eks. være ved lastkajer, kældergange og toiletter.

Branddørene som begrænser branden

I brandcelle- og brandsektionsafgrænsninger er døre og andre gennemføringer meget vigtige, og de må ikke forringe den samlede konstruktions brandmæssige egenskaber. I dag findes der mange forskellige typer af døre, som alle lever op til de krav, som samfundet stiller.

 

Bygningsreglementet angiver, hvilken dørtype som kræves i de forskellige situationer. For at dørproducenten kan dokumentere, at den dør som leveres opfylder kravene, vil døren ofte være brandprøvet og f.eks. DS-mærket.

 

DS-mærket dokumenterer, at branddøren er i overensstemmelse med kravene i DS 13501-2 alternativt den gamle standarden DS 1052.2. Allerede nu kan Daloc også tilbyde brandklassificerede yderdøre i henhold til den nye europæiske CE-certificering, som bliver et lovkrav fra november 2019. Læs mere om CE-certificering »

 

En branddør består af en mængde detaljer, og det er ikke muligt med øjet at se, om døren lever op til de brandtekniske krav eller ej. Endnu vanskeligere er det at identificere, hvilken brandklasse døren har. 

 

Alle DS-mærkede døre leveres med en monteringsforskrift, hvor det er beskrevet, hvordan døren installeres korrekt, så den har den forudsatte brandmodstandsevne, når den er færdigmonteret. Det er vigtigt, at alle dele i systemet fungerer korrekt, da man ellers ikke kan være sikker på, at døren har den rette kvalitet og ydelsesevne. Døren bør være brandprøvet, underlagt en produktionskontrol og monteret korrekt. Først da kan man være sikker på, at man har en dør, som giver en tilfredsstillende beskyttelse ved brand. En korrekt montage mindsker desuden risikoen for funktionsproblemer ved dør og beslag.

Brandtestede døre

Branddøren skal forhindre antændelse på den side af døren, som ikke er eksponeret for branden ved enten at være både isolerende og tæt eller ved bare at være tæt. Isoleringskravet betyder, at temperaturen på dørens upåvirkede side under prøvningen ikke må overstige en givet temperatur indenfor klassifikationstiden. Tæthedskravet til en branddør eller med et andet ord kravet til dørens integritet betyder, at der under prøvning ikke må komme stikflammer eller varme gasser gennem døren i et sådan omfang, at de kan antænde materiale i nærheden af døren.

 

Når en branddør testes og temperaturen på dørbladet overskrider den fastsatte grænse, eller der er risiko for antændelse, noteres tiden. Denne tid anvendes efterfølgende som grundlag for klassificeringen. En røgtæt dør er en sidehængt dør, hvor der stilles krav til fugerne mellem dørblad og karm, og hvor dørbladet er tæt overfor røg. Der stilles ikke krav til de materialer, som indgår i røgtætte døre eller til dørens brandmodstandsevne.

Kontrolsystemet i byggeprocessen

Det er bygningens ejer og/eller bruger, som har ansvaret for, at bygningen opføres i overensstemmelse med byggelovens bestemmelser. Det er producentens og leverandørens ansvar at sikre, at byggevarer, materialer og bygningsdele der bringes på markedet overholder den gældende lovgivning. Det er bygherren og dennes rådgivere der har ansvaret for at der foreligger den nødvendige dokumentation for de løsninger der anvendes i det konkrete byggeri.

Daloc branddøre

Daloc har arbejdet med brandsikkerhed siden midten af 40’erne, hvor branddøre af stål var et af de første produkter. Siden har vi udviklet branddørene og andre typer døre, hvor der stilles særlige krav til deres funktion.Vi er i dag nordens eneste producent af branddøre i både stål og træ. 

 

Daloc - Branddøre i træ og stål


Daloc T21/48 Massivdør, Trædør, Lyddør

Daloc T21/48 Massivdør, Trædør, Lyddør

30 min
Op til 27dB
Daloc T21/48 er en massivdør, der er velegnet til offentlige miljøer som f.eks. personalerum, kontorer, hospitaler, idrætshaller og hoteller hvor der ønskes eller kræves støjreduktion, samtidig med at døren beskytter mod brand.

Produktblad T21

Daloc T24/48 Massivdør, Trædør, Lyddør

Daloc T24/48 Massivdør, Trædør, Lyddør

30 min
Op til 33dB
S200, Sa
Daloc T24/48 benyttes i offentlige miljøer som personalerum, kontorer, hospitaler, idrætshaller og hoteller hvor der ønskes eller kræves høj støjreduktion, samtidig med at døren beskytter mod brand.

Produktblad T24

Daloc T25/48 Massivdør, Trædør, Lyddør

Daloc T25/48 Massivdør, Trædør, Lyddør

30 min
Op til 38dB
S200, Sa
T25/48 benyttes i offentlige miljøer som personalerum, kontorer, hospitaler, idrætshaller og hoteller, hvor der ønskes eller kræves høj støjreduktion, samtidig med at døren beskytter mod brand. T25 kan også benyttes som entredør i bofællesskabs- eller kollegieboliger.

Produktblad T25

Daloc T34/65 Massivdør, Trædør, Lyddør 43dB

Daloc T34/65 Massivdør, Trædør, Lyddør 43dB

30 min
Op til 43dB
S200, Sa
Lyddør Daloc T34 har en høj støjreduktion og er velegnet til bl.a. konferencelokaler og hoteller.

Produktblad T34

Daloc T40/65 Massivdør, Trædør

Daloc T40/65 Massivdør, Trædør

30 min
Op til 38dB
S200, Sa
Daloc T40 har en reel og stabil konstruktion. Døren kan benyttes som lejlighedsdør i opvarmede trappeopgange og som hotelværelsesdør m.m.

Produktblad T40

Daloc T60/65 Massivdør, Trædør EI<sub><span style=260" />

Daloc T60/65 Massivdør, Trædør EI260

60 min
Op til 38dB
S200, Sa
Daloc T60/65 er en massivdør, der ofte benyttes som indvendig dør på skoler, hospitaler og plejehjem, hvor der ofte er ekstra høje krav til brandklassificering.

Produktblad T60

Daloc TP Træparti, Glasparti

Daloc TP Træparti, Glasparti

30 min, 60 min
Op til 43dB
Dalocs træpartier fås i flere standardformater og kan nemt kombineres med vores trædøre. De kan monteres som sidelys, ovenlys eller kombineres til systemvægge.

Produktblad TP

Daloc S81 (Y81) Brandlem, Stållem

Daloc S81 (Y81) Brandlem, Stållem

60 min
Daloc S81 benyttes også som brandlem i industrilokaler og kældre. Dobbeltfløjede lemme og andre størrelser samt lemme til udendørs brug fremstilles som Daloc S10 eller S30 med karm omkring.

Produktblad S81

Daloc S66 (Y66) Rustfri dør, ståldør

Daloc S66 (Y66) Rustfri dør, ståldør

60 min
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S66 findes ud over en varmforzinket udførelse også i to rustfri udførelser (maks. størrelse udv. karmmål 2860x2890). Hvis formålet først og fremmest er den rustfri overflade, kan man vælge rustfri pladekvalitet, men i miljøer, hvor der stilles høje krav til korrosionsbeskyttelse, f.eks. tunneler samt industrier og andre bygninger med aggressiv atmosfære, anbefales det at vælge rustfri, syrefast udførelse.

Produktblad S66

Daloc S88 Brandskydeport

Daloc S88 Brandskydeport

120 min, 60 min, 90 min
EN 13241, EN 16034
Brandskydeport S88 er konstrueret med fokus på brandmodstand og personsikkerhed. Det skjulte skinnesystem skal bære og styre porten, og porten skal lukke sikkert med lodlukningen i forbindelse med at der udløses en brandalarm.

Produktblad S88

Daloc S30 (Y30) Ståldør, Branddør, Lyddør

Daloc S30 (Y30) Ståldør, Branddør, Lyddør

30 min, 60 min
Op til 50dB
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S30 er en moderne ståldør, som er velegnet til butikker, hospitaler, skoler, kontorer, plejeboliger og hoteller. Daloc S30 benyttes, hvor kravene til støjreduktion og brandklassificering er høje, uden at man vil give afkald på udseende og design.

Produktblad S30

Daloc S33 (Y33) Sikkerhedsdør RC3

Daloc S33 (Y33) Sikkerhedsdør RC3

30 min, 60 min
Op til 50dB
EN 1627 RC3
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S33 er indbrudssikret i RC3 i henhold til EN 1627. Døren benyttes ofte til hoteller, kontorer, lejligheder, lægekonsultationer eller andre rum, der skal beskyttes mod indbrud. Daloc S33 kan også fremstilles i rustfri udførelse.

Daloc S33 i for eksempel trappeopgange kan også udstyres til at opfylde kravene for kravene for klasse 3 i henhold til EN 12219, klimatisk påvirkning af døre, for klima A og D, som er de strengeste testkrav. Det skaber et bedre indeklima med mindre energitab, hvilket er yderligere et argument for boligforeninger og ejere af udlejningsejendomme.

Produktblad S33

Daloc S43 Sikkerhedsdør EN 1627 RC3

Daloc S43 Sikkerhedsdør EN 1627 RC3

30 min
Op til 50dB
EN 1627 RC3
S200, Sa
EN 14351-1
Entredør til lejligheder i trappeopgange udstyret med flerpunktslås. Ud over beskyttelse mod indbrud giver den også en førsteklasses beskyttelse mod brand, livsfarlige brandgasser og støj. Alt kombineret i et æstetisk formsprog.

Daloc S43 i trappeopgange kan også udstyres til at opfylde kravene for kravene for klasse 3 i henhold til EN 12219, klimatisk påvirkning af døre, for klima A og D, som er de strengeste testkrav. Det skaber et bedre indeklima med mindre energitab, hvilket er yderligere et argument for boligforeninger og ejere af udlejningsejendomme.

Produktblad S43

Daloc Y43 Svalegangsdør RC3

Daloc Y43 Svalegangsdør RC3

30 min
Op til 50dB
EN 1627 RC3
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc Y43 er beregnet som yderdør til boliger mod altan-/svalegang eller i jordniveau, der er udsat for vejr og vind. Døren kan også med fordel benyttes andre steder. Ud over beskyttelse mod regn, vind og kulde giver Y43 også en førsteklasses beskyttelse mod indbrud, brand og støj. Alt kombineret i et æstetisk formsprog.

Produktblad Y43

Daloc D43 Sikkerhedsdør RC3

Daloc D43 Sikkerhedsdør RC3

30 min
Op til 50dB
EN 1627 RC3
S200, Sa
Daloc D43 er en ståldør beklædt med en front af ægte træ, enten i form af en mønstret, glat fineret overflade eller som gammeldags fyldningsdør. Et valg ved udskiftning af døre i ældre ejendomme, hvor de nye døre skal harmonere med en bestemt byggestil.

Produktblad D43

Daloc S44 (Y44) Sikkerhedsdør RC4

Daloc S44 (Y44) Sikkerhedsdør RC4

30 min
Op til 43dB
EN 1627 RC4
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S44 er først og fremmest beregnet som entrédør i lejligheder, men kan også med fordel bruges andre steder. Døren har en høj indbrudssikring kombineret med et æstetisk udseende.

Produktblad S44

Daloc S63 (Y63) Sikkerhedsdør RC4

Daloc S63 (Y63) Sikkerhedsdør RC4

30 min
Op til 43dB
EN 1627 RC4
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S63 er indbrudssikret i RC4 i henhold til EN 1627. Døren benyttes ofte til miljøer, hvor de æstetiske krav er lige så høje som kravet til sikkerhed. Butikker, datarum, lægekonsultationer og andre rum med høj risiko for tyveri er eksempler på steder, hvor den egner sig.

Produktblad S63