Ce-märkning av dörrar och portar

CE-mærkning af døre og porte

Yderdøre og porte er allerede blevet CE-mærket, og nu er turen kommet til de brandklassificerede døre. Produktstandarden for branddøre, DS/EN 16034, er blevet harmoniseret af Europa-Kommissionen og gælder fra og med 1. november 2016.

Produktstandard DS/EN 16034 for branddøre

Under en 3-årig sameksistensperiode kan enten tidligere nationale godkendelse eller CE-mærkning anvendes. Efter 1. november 2019 vil CE-mærkning af alle branddøre, der sælges inden for EU være obligatorisk. 

 

For at CE-mærke en brandklassificeret dør skal DS/EN 16034 anvendes sammen med en anden EU-harmoniseret dørstandard, eksempelvis yderdøre (DS/EN 14351-1). Inderdøre kan p.t. ikke CE-mærkes, men standarden (prEN 14351-2) forventes at blive harmoniseret inden sameksistensperiodens slutning den 1. november 2019. 

 

Daloc er langt fremme med prøvninger og allerede nu kan vi tilbyde brandklassificerede yderdøre i henhold til den nye europæiske CE-certificering.

Certificering af et ”Notified Body” (et udpeget organ)

CE-mærkede brandklassificerede døre hører under AVCP system 1 (Assessment and Verification of Constancy of Performance). Dørproducenten skal have et CE-mærkningscertifikat for den aktuelle dørmodel. Certifikatet må kun udfærdiges af et ”Notified Body”, som udfører typetest og produktionskontrol. RISE og f. eks. DBI Certification bliver godkendt som ”Notified Body”.

 

Daloc skilter altid den pågældende dør/port med CE-mærke og ydelse på den kant, hvor hængslerne sidder. Ydelseserklæringer kan også downloades i Dørkataloget

 

Töreboda 2018-03-29