Ce-märkning av dörrar och portar

CE-mærkning af døre og porte

Yderdøre og porte er allerede blevet CE-mærket, og nu er turen kommet til de brandklassificerede døre. Produktstandarden for branddøre, DS/EN 16034, er blevet harmoniseret af Europa-Kommissionen og gælder fra 2016.

Produktstandard DS/EN 16034 for branddøre

For at få CE-mærket en brandklassificeret dør skal DS/EN 16034 anvendes sammen med en anden EU-harmoniseret dørstandard, eksempelvis yderdøre (DS/EN 14351-1).

Standarden for indvendige døre (DS/EN 14351-2) venter på harmonisering af Europa-Kommissionen.

Indvendige døre må i øjeblikket ikke være CE-mærket. Europa-Kommissionen har stoppet al harmonisering af produktstandarder. Der er ikke meddelt nogen tid for, hvornår harmoniseringen forventes at genoptages. Det er derfor uklart i øjeblikket, hvornår indvendige døre kan begynde at være CE-mærket. Når standarden for indvendige døre er harmoniseret, indtræffer den sameksistensperiode som Kommissionen beslutter. I den periode, som forventes at vare et eller flere år, kan enten tidligere nationale typegodkendelser eller CE-mærkning af brandegenskaber anvendes. Når sameksistensperioden er slut, vil CE-mærkning af alle branddøre, der sælges i EU og Norge, være obligatorisk.

 

Daloc er langt fremme med prøvninger og allerede nu kan vi tilbyde brandklassificerede yderdøre i henhold til den nye europæiske CE-certificering.

Certificering af et ”Notified Body” (et udpeget organ)

CE-mærkede brandklassificerede døre hører under AVCP system 1 (Assessment and Verification of Constancy of Performance). Dørproducenten skal have et CE-mærkningscertifikat for den aktuelle dørmodel. Certifikatet må kun udfærdiges af et ”Notified Body”, som udfører typetest og produktionskontrol. RISE og f. eks. DBI Certification bliver godkendt som ”Notified Body”.

 

Daloc skilter altid den pågældende dør/port med CE-mærke og ydelse på den kant, hvor hængslerne sidder. Ydelseserklæringer kan også downloades i Dørkataloget

 

Töreboda 2019-01-22