Brandgas- og røggastæte døre

Brandgastæthed (røgtæthed) Sa og S200 (tidl. Sm) iht. EN 13501-2

Der er lovkrav om tilfredsstillende brandsikring i bygninger for at undgå brand og brandspredning , men det er den giftige røg og ikke flammerne, der er den mest almindelige dødsårsag ved en brand.

Brandgastæthed (røgtæthed)

En brand- og lydklassificeret dør er ikke nødvendigvis brandgastæt. For at du som kunde skal kunne være sikker på, at du har bestilt en brandgastæt dør, der vil holde brand- og røggasser ude, har vi valgt at afprøve og typegodkende vores døre.

 

Brandgas- og røggastætte døre fra Daloc er testet af SP og typegodkendt af SITAC i klasse Sa og S200 (tidligere benævnt Sm) i henhold til standarden EN 13501-2. Brandgastæthed S angiver dørens evne til at begrænse brandgas- eller røggennemtrængning fra den ene side af døren til den anden. For døre i klasse Sa er brandgastætheden testet ved en røgtemperatur på 20° C og en trykforskel på 25 Pa. For klassen S200 er røgtemperaturen 200° C og trykforskellen 50 Pa.

Brandgas- og røggastætte døre fra Daloc

Køber du din dør fra Daloc, behøver du ikke bekymre dig om noget som helst. Alle vores døre er testede, certificerede og opfylder alle gældende danske regler og lovkrav.

 

Daloc - Brandgastætte døre


Daloc T24/48 Massivdør, Trædør, Lyddør

Daloc T24/48 Massivdør, Trædør, Lyddør

30 min
Op til 33dB
S200, Sa
Daloc T24/48 benyttes i offentlige miljøer som personalerum, kontorer, hospitaler, idrætshaller og hoteller hvor der ønskes eller kræves høj støjreduktion, samtidig med at døren beskytter mod brand.

Produktblad T24

Daloc T25/48 Massivdør, Trædør, Lyddør

Daloc T25/48 Massivdør, Trædør, Lyddør

30 min
Op til 38dB
S200, Sa
T25/48 benyttes i offentlige miljøer som personalerum, kontorer, hospitaler, idrætshaller og hoteller, hvor der ønskes eller kræves høj støjreduktion, samtidig med at døren beskytter mod brand. T25 kan også benyttes som entredør i bofællesskabs- eller kollegieboliger.

Produktblad T25

Daloc T34/65 Massivdør, Trædør, Lyddør 43dB

Daloc T34/65 Massivdør, Trædør, Lyddør 43dB

30 min
Op til 43dB
S200, Sa
Lyddør Daloc T34 har en høj støjreduktion og er velegnet til bl.a. konferencelokaler og hoteller.

Produktblad T34

Daloc T40/65 Massivdør, Trædør

Daloc T40/65 Massivdør, Trædør

30 min
Op til 38dB
S200, Sa
Daloc T40 har en reel og stabil konstruktion. Døren kan benyttes som lejlighedsdør i opvarmede trappeopgange og som hotelværelsesdør m.m.

Produktblad T40

Daloc T60/65 Massivdør, Trædør EI<sub><span style=260" />

Daloc T60/65 Massivdør, Trædør EI260

60 min
Op til 38dB
S200, Sa
Daloc T60/65 er en massivdør, der ofte benyttes som indvendig dør på skoler, hospitaler og plejehjem, hvor der ofte er ekstra høje krav til brandklassificering.

Produktblad T60

Daloc S30 (Y30) Ståldør, Branddør, Lyddør

Daloc S30 (Y30) Ståldør, Branddør, Lyddør

30 min, 60 min
Op til 50dB
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S30 er en moderne ståldør, som er velegnet til butikker, hospitaler, skoler, kontorer, plejeboliger og hoteller. Daloc S30 benyttes, hvor kravene til støjreduktion og brandklassificering er høje, uden at man vil give afkald på udseende og design.

Produktblad S30

Daloc S33 (Y33) Sikkerhedsdør RC3

Daloc S33 (Y33) Sikkerhedsdør RC3

30 min, 60 min
Op til 50dB
EN 1627 RC3
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S33 er indbrudssikret i RC3 i henhold til EN 1627. Døren benyttes ofte til hoteller, kontorer, lejligheder, lægekonsultationer eller andre rum, der skal beskyttes mod indbrud. Daloc S33 kan også fremstilles i rustfri udførelse.

Daloc S33 i for eksempel trappeopgange kan også udstyres til at opfylde kravene for kravene for klasse 3 i henhold til EN 12219, klimatisk påvirkning af døre, for klima A og D, som er de strengeste testkrav. Det skaber et bedre indeklima med mindre energitab, hvilket er yderligere et argument for boligforeninger og ejere af udlejningsejendomme.

Produktblad S33

Daloc S43 Sikkerhedsdør EN 1627 RC3

Daloc S43 Sikkerhedsdør EN 1627 RC3

30 min
Op til 50dB
EN 1627 RC3
S200, Sa
EN 14351-1
Entredør til lejligheder i trappeopgange udstyret med flerpunktslås. Ud over beskyttelse mod indbrud giver den også en førsteklasses beskyttelse mod brand, livsfarlige brandgasser og støj. Alt kombineret i et æstetisk formsprog.

Daloc S43 i trappeopgange kan også udstyres til at opfylde kravene for kravene for klasse 3 i henhold til EN 12219, klimatisk påvirkning af døre, for klima A og D, som er de strengeste testkrav. Det skaber et bedre indeklima med mindre energitab, hvilket er yderligere et argument for boligforeninger og ejere af udlejningsejendomme.

Produktblad S43

Daloc Y43 Svalegangsdør RC3

Daloc Y43 Svalegangsdør RC3

30 min
Op til 50dB
EN 1627 RC3
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc Y43 er beregnet som yderdør til boliger mod altan-/svalegang eller i jordniveau, der er udsat for vejr og vind. Døren kan også med fordel benyttes andre steder. Ud over beskyttelse mod regn, vind og kulde giver Y43 også en førsteklasses beskyttelse mod indbrud, brand og støj. Alt kombineret i et æstetisk formsprog.

Produktblad Y43

Daloc D43 Sikkerhedsdør RC3

Daloc D43 Sikkerhedsdør RC3

30 min
Op til 50dB
EN 1627 RC3
S200, Sa
Daloc D43 er en ståldør beklædt med en front af ægte træ, enten i form af en mønstret, glat fineret overflade eller som gammeldags fyldningsdør. Et valg ved udskiftning af døre i ældre ejendomme, hvor de nye døre skal harmonere med en bestemt byggestil.

Produktblad D43

Daloc S44 (Y44) Sikkerhedsdør RC4

Daloc S44 (Y44) Sikkerhedsdør RC4

30 min
Op til 43dB
EN 1627 RC4
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S44 er først og fremmest beregnet som entrédør i lejligheder, men kan også med fordel bruges andre steder. Døren har en høj indbrudssikring kombineret med et æstetisk udseende.

Produktblad S44

Daloc S63 (Y63) Sikkerhedsdør RC4

Daloc S63 (Y63) Sikkerhedsdør RC4

30 min
Op til 43dB
EN 1627 RC4
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S63 er indbrudssikret i RC4 i henhold til EN 1627. Døren benyttes ofte til miljøer, hvor de æstetiske krav er lige så høje som kravet til sikkerhed. Butikker, datarum, lægekonsultationer og andre rum med høj risiko for tyveri er eksempler på steder, hvor den egner sig.

Produktblad S63