Brandprøved branddør fra Daloc

Nordens eneste producent af branddøre i både stål og træ

Daloc har arbejdet med brandsikkerhed siden 1943, hvor branddøre af stål var et af de første produkter. Siden har vi udviklet branddørene og andre typer døre, hvor der stilles særlige krav til deres funktion. Vi er i dag nordens eneste producent af branddøre i både stål og træ.

Forebygge brand

Når man taler om at forebygge brand, er det først og fremmest vigtigt at mindske risikoen for, at der sker en antændelse, og hvis der er sket en antændelse at sikre, at branden ikke får mulighed for at udvikle sig og dermed minimere konsekvenserne af branden.

 

En væsentlig måde man kan mindske risikoen for, at en brand opstår, er ved at udføre og løbende kontrollere at el- og varmeinstallationer er i orden. Derved kan man forhindre, at installationer antænder brændbart materiale, der er omkring eller i nærheden af installationerne.

 

Ildspåsættelse er en anden almindelig brandårsag. Denne type brand vil det ofte være muligt at forhindre eller begrænse ved at oplyse om, hvor der typisk kan være risiko for, at en person uforstyrret kan antænde en brand, og hvor det derfor er vigtigt, at der ikke er større mængder af brændbart materiale. Det kan f.eks. være ved lastkajer, kældergange og toiletter.

Branddørene som begrænser branden

I brandcelle- og brandsektionsafgrænsninger er døre og andre gennemføringer meget vigtige, og de må ikke forringe den samlede konstruktions brandmæssige egenskaber. I dag findes der mange forskellige typer af døre, som alle lever op til de krav, som samfundet stiller.

 

Bygningsreglementet angiver, hvilken dørtype som kræves i de forskellige situationer. For at dørproducenten kan dokumentere, at den dør som leveres opfylder kravene, vil døren ofte være brandprøvet og f.eks. DS-mærket.

”DS 1052.2 Døre, modstandsevne mod brand”

DS-mærket dokumenterer, at branddøren er i overensstemmelse med kravene i ”DS 1052.2 Døre, modstandsevne mod brand”. Mærket gør det lettere at identificere, at man har fået den rette dør med den korrekte brandklassifikation, og dette kan gøre, at modtagekontrollen på byggepladsen forenkles.

 

En branddør består af en mængde detaljer, og det er ikke muligt med øjet at se, om døren lever op til de brandtekniske krav eller ej. Endnu vanskeligere er det at identificere, hvilken brandklasse døren har. 

 

Alle DS-mærkede døre leveres med en monteringsforskrift, hvor det er beskrevet, hvordan døren installeres korrekt, så den har den forudsatte brandmodstandsevne, når den er færdigmonteret. Det er vigtigt, at alle dele i systemet fungerer korrekt, da man ellers ikke kan være sikker på, at døren har den rette kvalitet og ydelsesevne. Døren bør være brandprøvet, underlagt en produktionskontrol og monteret korrekt. Først da kan man være sikker på, at man har en dør, som giver en tilfredsstillende beskyttelse ved brand. En korrekt montage mindsker desuden risikoen for funktionsproblemer ved dør og beslag.

Brandprøvede døre

Branddøren skal forhindre antændelse på den side af døren, som ikke er eksponeret for branden ved enten at være både isolerende og tætte eller ved bare at være tætte. Isoleringskravet betyder, at temperaturen på dørens upåvirkede side under prøvningen ikke må overstige en givet temperatur indenfor klassifikationstiden. Tæthedskravet til en branddør eller med et andet ord kravet til dørens integritet betyder, at der under prøvning ikke må komme stikflammer eller varme gasser gennem døren i et sådan omfang, at de kan antænde materiale i nærheden af døren.

 

Når en branddør prøves og temperaturen på dørpladen overskrider den fastsatte grænse, eller der er risiko for antændelse, noteres tiden. Denne tid anvendes efterfølgende som grundlag for klassificeringen. En røgtæt dør er en sidehængt dør, hvor der stilles krav til fugerne mellem dørplade og karm, og hvor dørpladen er tæt overfor røg. Der stilles ikke krav til de materialer, som indgår i røgtætte døre eller til dørens brandmodstandsevne.

Kontrolsystemet i byggeprocessen

Det er bygningens ejer og/eller bruger, som har ansvaret for, at bygningen opføres i overensstemmelse med byggelovens bestemmelser. Det er producentens og leverandørens ansvar at sikre, at byggevarer, materialer og bygningsdele der bringes på markedet overholder den gældende lovgivning. Det er bygherren og dennes rådgivere der har ansvaret for at der foreligger den nødvendige dokumentation for de løsninger der anvendes i det konkrete byggeri.

Daloc branddøre

Daloc har arbejdet med brandsikkerhed siden midten af 40’erne, hvor branddøre af stål var et af de første produkter. Siden har vi udviklet branddørene og andre typer døre, hvor der stilles særlige krav til deres funktion.Vi er i dag nordens eneste producent af branddøre i både stål og træ. 

Daloc - Branddøre i træ og stål


Daloc T21/48 Massivdør, Trædør, Lyddør

Daloc T21/48 Massivdør, Trædør, Lyddør

EI230
25dB
Daloc T21/48 er en brand- og lydklassificeret massivdør, der er velegnet til offentlige miljøer som f.eks. personalerum, kontorer, hospitaler, idrætshaller og hoteller. I karmen findes en indfræset tætningsliste, som bidrager til at holde støj ude.

Produktblade T21

Daloc T24/48 Massivdør, Trædør, Lyddør

Daloc T24/48 Massivdør, Trædør, Lyddør

EI230
30dB
S200 (Sm), Sa
Daloc T24/48 benyttes i offentlige miljøer som perso-nalerum, kontorer, hospitaler, idrætshaller og hoteller. Massivdør T24 er både lyd- og brandklassificeret. I karmen findes en brandliste, som svulmer op, når den bliver varm og tætner mod dørbladet.

Produktblade T24

Daloc T25/48 Massivdør, Trædør, Lyddør

Daloc T25/48 Massivdør, Trædør, Lyddør

EI230
35dB
S200 (Sm), Sa
T25 benyttes i offentlige miljøer som personalerum, kontorer, hospitaler, idrætshaller og hoteller, hvor der ønskes eller kræves høj lydklassificering, samtidig med at døren beskytter mod brand. T25 kan også benyttes som entredør i bofællesskabs- eller kollegieboliger. Trædøre i Dalocs sortiment er udstyret med beskyttende kant rundt om hele dørbladet, hvilket både beskytter døren og letter rengøring.

Produktblade T25

Daloc T34 Massivdør, Trædør, Lyddør 40dB

Daloc T34 Massivdør, Trædør, Lyddør 40dB

BD-30, BD-30M
40dB
S200 (Sm), Sa
Lyddør Daloc T34 har en høj lydklassificering og er velegnet til bl.a. konferencelokaler og hoteller.

Produktblade T34

Daloc T40 Massivdør, Trædør, Entredør

Daloc T40 Massivdør, Trædør, Entredør

BD-30, BD-30M
35dB
S200 (Sm), Sa
Daloc T40 har en reel og stabil konstruktion. Døren benyttes ofte som lejlighedsdør i trappeopgange og som hotelværelsesdør.

Produktblade T40

Daloc T60 Massivdør, Trædør BD-60

Daloc T60 Massivdør, Trædør BD-60

BD-60
S200 (Sm), Sa
Daloc T60 er en massivdør, der ofte benyttes som indvendig dør på skoler, hospitaler og plejehjem, hvor der ofte er ekstra høje krav til brandklassificering.

Produktblade T60

Daloc TP Træparti, Glasparti

Daloc TP Træparti, Glasparti

EI 30
25dB, 30dB, 35dB
Dalocs træpartier fås i flere standardformater og kan nemt kombineres med vores trædøre. De kan monteres som sidelys, overlys eller kombineres til systemvægge. Træpartierne leveres uden post eller med vandret eller lodret post.

Produktblade TP

Daloc S80 (Y80) Ståldør, Branddør

Daloc S80 (Y80) Ståldør, Branddør

BS-60
EMI-B, EMI-C
EN 14351-1
Daloc S80 er en branddør, som passer til steder, hvor styrke og stabilitet prioriteres. Den bruges ofte som inder- eller yderdør i kældre, industrilokaler, parkeringshuse og kontrolrum.

Produktblade S80

Daloc S81 (Y81) Brandlem, Stållem

Daloc S81 (Y81) Brandlem, Stållem

BS-60
Daloc S81 benyttes også som brandlem i industrilokaler og kældre. Dobbeltfløjede lemme og andre størrelser samt lemme til udendørs brug fremstilles som S60 eller S80 med karm omkring.

Produktblade S81

Daloc S66 Rustfri ståldør, Stålport

Daloc S66 Rustfri ståldør, Stålport

BS-60
EN 13241-1
Daloc S66 findes ud over i en varmforzinket udførelse også i to rustfri udførelser (maks. størrelse udv. karmmål 2860x2890). Hvis formålet først og fremmest er den rustfri overflade, kan man vælge rustfri pladekvalitet, men i miljøer, hvor der stilles høje krav til korrosionsbeskyttelse, f.eks. tunneler smat industrier og andre bygninger med aggressiv atmosfære, anbefales det at vælge rustfri, syrefast udførelse.

Produktblade S66

Daloc S67 Brandport, Stålport

Daloc S67 Brandport, Stålport

A 60
EN 13241-1
Brandport S67 har en gennemtestet konstruktion og er velegnet, hvor der stilles krav til stabilitet og styrke, f.eks. i industrilokaler, parkeringshuse og kontrolrum.

Produktblade S67

Daloc S88 Brandskydedør BS-60

Daloc S88 Brandskydedør BS-60

BS-60
EN 13241-1
Daloc S88 er konstrueret med skjult skinne og lodlukning, hvilket gør den sikker og pålidelig. Den leveres i sektioner, hvilket betyder, at porten er let at tilpasse størrelsesmæssigt. S88 benyttes, hvor der er ekstra høje krav til styrke og stabilitet, f.eks. i virksomheder, hvor porten benyttes nogle få gange i døgnet.

Produktblade S88

Daloc S30 (Y30) Ståldør, Branddør, Lyddør

Daloc S30 (Y30) Ståldør, Branddør, Lyddør

BD-30, BD-30M, BS-60
30dB, 35dB, 40dB, 45dB, 50dB
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C
EN 14351-1
Daloc S30 er en moderne ståldør, som er velegnet til butikker, hospitaler, skoler, kontorer, plejeboliger og hoteller. Branddøren benyttes, hvor kravene til lyd- og brandklassificering er høje, uden at man vil give afkald på udseende og design.

Produktblade S30

Daloc S32 (Y32) Ståldør EN 1627 RC2

Daloc S32 (Y32) Ståldør EN 1627 RC2

BD-30, BD-30M, BS-60
30dB, 35dB, 40dB, 45dB, 50dB
EN 1627 RC2
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C
EN 14351-1
Daloc S32 ligner Daloc S30 - en moderne ståldør, som er velegnet til hospitaler, skoler, kontorer, plejeboliger og hoteller. Forskellen er, at S32 har en vis indbrudssikring.

Produktblade S32

Daloc S33 (Y33) Sikkerhedsdør RC3

Daloc S33 (Y33) Sikkerhedsdør RC3

BD-30, BD-30M
35dB, 40dB, 45dB, 50dB
EN 1627 RC3
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C
EN 14351-1
Daloc S33 er indbrudssikret i RC3 i henhold til EN 1627. Døren benyttes ofte til hoteller, kontorer, lejligheder, lægekonsultationer eller andre rum, der skal beskyttes mod indbrud. S33 leveres malet eller med træmønstret laminatplade.

Produktblade S33

Daloc S43 Sikkerhedsdør EN 1627 RC3

Daloc S43 Sikkerhedsdør EN 1627 RC3

BD-30, BD-30M
30dB, 35dB, 40dB, 45dB, 50dB
EN 1627 RC3
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C
EN 14351-1
Daloc S43 er udstyret med flerpunktslås og har høj indbrudsklassificering. Almindelig anvendelsesområder er som entredør til lejligheder i trappeopgange.

Produktblade S43

Daloc Y43 Svalegangsdør RC3

Daloc Y43 Svalegangsdør RC3

BD-30M
40dB, 45dB, 50dB
EN 1627 RC3
S200 (Sm), Sa
EN 14351-1
Daloc Y43 er beregnet som yderdør til boliger mod altan-/svalegang eller i jordniveau, der er udsat for vejr og vind. Døren kan også med fordel benyttes andre steder. Ud over beskyttelse mod regn, vind og kulde giver Y43 også en førsteklasses beskyttelse mod indbrud, brand og støj. Alt kombineret i et æstetisk formsprog.

Produktblade Y43

Daloc D43 Sikkerhedsdør RC3

Daloc D43 Sikkerhedsdør RC3

EI 30
35dB, 40dB, 50dB, Rw 50dB
EN 1627 RC3
S200 (Sm), Sa
Sikkerhedsdør Daloc D43 er en ståldør beklædt med en front af ægte træ, enten i form af en mønstret, glat fineret overflade eller som gammeldags fyldningsdør. Et eksklusivt valg ved udskiftning af døre i ældre ejendomme, hvor de nye døre skal harmonere med en bestemt byggestil.

Produktblade D43

Daloc S23 (Y23) Sikkerhedsdør RC3

Daloc S23 (Y23) Sikkerhedsdør RC3

A 60, EI 30
35dB
EN 1627 RC3
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C
EN 14351-1
Daloc S23 er først og fremmest beregnet som indadgående entredør i lejligheder, hvor der ønskes en glat dørs udseende.

Produktblade S23

Daloc S44 (Y44) Sikkerhedsdør RC4

Daloc S44 (Y44) Sikkerhedsdør RC4

EI 30
35dB, 40dB, 50dB
EN 1627 RC4
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C
EN 14351-1
Daloc S44 er først og fremmest beregnet som entrédør i lejligheder, men kan også med fordel bruges andre steder. Døren har en høj indbrudssikring kombineret med et æstetisk udseende.

Produktblade S44

Daloc S63 (Y63) Sikkerhedsdør RC4

Daloc S63 (Y63) Sikkerhedsdør RC4

A 60, EI 30
35dB, 40dB
EN 1627 RC4
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C
EN 14351-1
Daloc S63 er indbrudssikret i RC4 i henhold til EN 1627. Døren benyttes ofte til miljøer, hvor de æstetiske krav er lige så høje som kravet til sikkerhed. Butikker, datarum, lægekonsultationer og andre rum med høj risiko for tyveri er eksempler på steder, hvor den egner sig.

Produktblade S63

Daloc S50 (Y50) Arkivdør

Daloc S50 (Y50) Arkivdør

EI 120
35dB, 40dB
Sa
EMI-B, EMI-C
EN 14351-1
Arkivdør Daloc S50 er en dør, som passer i miljøer, hvor kravet til modstandskraft mod brand er højt, samtidig med at døren skal være en integreret del af det omgivende miljø. S50 harmonerer mht. Udseende med vores branddør S30 og sikkerhedsdør S40 og anvendes derfor ofte som arkivdør på f.eks. kontorer, hoteller og institutioner.

Produktblade S50

Daloc S52 (Y52) Arkivdør RC2

Daloc S52 (Y52) Arkivdør RC2

EI 120
35dB, 40dB
EN 1627 RC2
Sa
EMI-B, EMI-C
EN 14351-1
Arkivdør Daloc S52 er en dør, som passer i miljøer, hvor kravet til modstandskraft mod brand er højt, samtidig med at døren skal være indbrudsbeskyttende. S52 harmonerer mht. udseende med vores branddør S30 og sikkerhedsdør S33 og S43. Dørene passer til miljøer, hvor man vil beskytte udstyr eller fortrolige dokumenter mod tyveri, f.eks. i serverrum, edbrum og på institutioner. Døren er godkendt til såvel ind- som udadgående montering.

Produktblade S52

Daloc S53 (Y53) Arkivdør i EN 1627 RC3

Daloc S53 (Y53) Arkivdør i EN 1627 RC3

EI 120
35dB, 40dB
EN 1627 RC3
Sa
EMI-B, EMI-C
EN 14351-1
Arkivdør Daloc S53 er en dør, som passer i miljøer, hvor kravene til sikkerhed og modstandskraft mod brand er høje, samtidig med at døren skal være en integreret del af det omgivende miljø. S53 harmonerer mht. udseende med vores branddør S30 og sikkerhedsdør S33 og S43. Dørene passer til miljøer, hvor man vil beskytte udstyr eller fortrolige dokumenter mod tyveri, f.eks. i serverrum, edb-rum og på institutioner Døren er godkendt til såvel ind- som udadgående montering.

Produktblade S53